Uit de commissies

dinsdag 17 mei 2011

Ook de commissie ruimte heeft weer vergaderd de laatste tijd. Onderwerpen van bespreking waren het Openbaar Vervoer, het gemeentehuis en de sloop van kassen in Bleiswijk.

Bezuinigingen Openbaar Vervoer

De komende jaren zal er veel bezuinigd moeten worden op het openbaar vervoer in de regio. Dit is het gevolg van de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op het OV waar ook onze regio natuurlijk niet aan ontkomt. Sterker nog, naast Amsterdam en den Haag krijgt de regio Rotterdam een extra korting. Uiteindelijk loopt de korting op tot bijna 20% ! Van de 300 miljoen Euro die er is zal bijna 58 miljoen gekort gaan worden (per jaar). De gevolgen op korte termijn voor Lansingerland lijken mee te vallen. In tegenstelling tot andere gebieden in de regio vervallen er geen lijnen. Sommige lijnen zullen minder vaak gaan rijden en op sommige plekken zal de loopafstand naar de bus groter worden. Dit betekent natuurlijk niet dat  we blij zijn met de plannen. De genoemde gevolgen zijn de eerste stappen aangezien de bezuinigingen in 2011 en 2012 nog niet maximaal zijn. Om het maar zo te zeggen : “de grote klappen zullen nog volgen”.

In de commissie werden de plannen gepresenteerd door de Stadsregio. Voor alle fracties was duidelijk dat er een grote opgave ligt. De ChristenUnie heeft nogmaals benadrukt dat communicatie over het Openbaar Vervoer erg belangrijk is. Niet alleen over de wijzigingen maar juist ook over de mogelijkheden. Keer op keer blijkt dat bij veel inwoners de mogelijkheden van het OV nog niet goed op het netvlies staan. De wethouder gaf aan dat de communicatie al geruime tijd op een goed niveau is. Wij ontkennen dit ook niet maar wil je reizigers behouden of wellicht winnen voor het OV dan is goede communicatie noodzakelijk. De commissie kon instemmen met de opmerkingen van het college in een conceptbrief richting de stadsregio. De brief zou door de wethouder nog iets worden aangepast naar aanleiding van de discussie en vragen in de commissie. Zie bijlage voor conceptbrief.

Zoals gezegd, op korte termijn valt het mee maar we kijken toch met enig angst en beven naar de toekomst van het OV in onze regio. Om met Gerard Bovens (PvDA) te spreken is de kans groot dat er op niet al te lange termijn sprake zal zijn van ‘kaalslag’ in het OV. Daarvan worden vooral de doelgroepen scholieren en ouderen de dupe !

 

Stedenbouwkundige modellen gemeentehuizen

Aan de orde in de commissie Ruimte van 11 mei was ook het voorstel welke stedenbouwkundige modellen de basis zouden moeten worden gebruikt voor de herontwikkeling van de gemeentehuizen in Bergschenhoek en Bleiswijk. Nu het nieuwe gemeentehuis in aantocht is komen deze gebouwen op korte termijn beschikbaar. Worden de gebouwen hergebruikt of gesloopt ? En indien gesloopt komen er dan woningen en zoja, hoeveel ? Het voorstel van het college is bij voorkeur te gaan voor hergebruik met als tweede optie woningen op de betreffende locaties. De woningbouw zou dan wel moeten passen in de omgeving en dus uit moeten gaan van een ‘dorps’ model en niet grootstedelijk. Onze fractie heeft hier mee ingestemd en net als andere partijen nieuwbouw in een ‘grootstedelijk’ model ook niet te willen. De fout die in Bergschenhoek gemaakt is op de locatie van de voormalige garage Stolk mag niet herhaald worden !

Hergebruik heeft de voorkeur, ook in het kader van duurzaamheid.  De komende periode moet duidelijk worden hoe het verder gaat. Rond de zomer wordt dit waarschijnlijk vervolgd.

 

Sloop kassen Bleiswijk

Eindelijk zullen de bouwvallen van kassen in het Merenweggebied in Bleiswijk worden gesloopt  ! In de commissie Algemeen Bestuur heeft onze fractie daar al meerdere keren om gevraagd en het gaat dan binnenkort gebeuren. Een voorstel hiervoor werd in de commissie Ruiimte op 11 mei door alle partijen omarmd. De aanbesteding moet nog plaats gaan vinden en de fracties van L3B en de PvDA vroegen aan de wethouder waarom dit geld moest kosten en niet zou opleveren. De wethouder gaf aan dat deze kassen dusdanig vervallen zijn dat er bijna geen sprake zal kunnen zijn van opbrengst. Maar het kan altijd meevallen.  De sloop komt ten goede aan de veiligheid (gevaarlijk voor spelende kinderen etc) en ook de aantrekkingskracht op jongeren (potentiële hangplekken) zal minder worden. Het college gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om de periode tot 2020 te overbruggen. Rond die tijd zal de locatie verder ontwikkeld worden.

 

« Terug

Reacties op 'Uit de commissies'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.