Uit de commissies

rottezaterdag 19 februari 2011

Op woensdag 9 februari heeft de commissie Ruimte weer vergaderd. De onderwerpen van deze keer: Kopers van 'Caleido' willen actie van de wethouder, bescherming van de linten van Lansingerland en de invloed van de raad op het openbaar vervoer in onze gemeente.

Kopers ‘Caleido’ willen actie van wethouder.

De commissie Ruimte op woensdag 9 feb was drukbezocht. Tientallen kopers van een woning in het project ‘Caleido’ (langs de Meerweg in Berkel) zaten op de publieke tribune. Reden was de aangekondigde discussie over de ontwikkelingen in het project ‘Caleido’, aangezwengeld door Leefbaar 3B en een vervolg op de door het CDA gestelde vragen in de raad van 27 januari. Maanden geleden zijn er koopovereenkomsten getekend en leek de bouwvergunning een formaliteit. Tegen de aangevraagde vergunning is echter een zienswijze ingediend door een ondernemer waardoor de vergunning nog niet kan worden afgegeven. “Waarom zijn er woningen verkocht zonder bouwvergunning?”, “de gemeente kon dit toch weten?” en “wie is dit te verwijten?” waren veelgehoorde vragen. Ook voor de fracties in de raad was dit niet duidelijk.

De twee insprekers die namens de kopers spraken gaven een duidelijk beeld van de gang van zaken en de (negatieve) financiële consequenties die de vertraging met zich meebrengen. Offertes van hypotheken verstrijken en met een stijgende rente is dat zeer vervelend.

Ook de ondernemer die de zienswijze heeft ingediend kwam zijn kant van de zaak toelichten en benadrukte dat hij niet beperkt wil worden in een gewenste uitbreiding van zijn transportbedrijf.

Door de verschillende fracties werden oplossingen aangedragen maar uiteindelijk is het toch de wethouder die er met de partijen uit zal moeten komen !

Het CDA heeft aangekondigd in de komende raadsvergadering (24 feb) met een motie te komen om wethouder den Uil verder aan te sporen stappen te ondernemen en er snel uit te komen. Zoals het er nu naar uitziet zal er ook dan weer een grote vertegenwoordiging van de kopers naar de raadzaal komen.

 

Bescherm de linten in Lansingerland !

In de commissie ruimte op 9 februari 2011 werden twee nota’s behandeld met betrekking tot de welstand behandeld. De ‘Welstandsnota’ en de ‘Nota cultuurhistorie Plus’. De nota’s werden aangeboden in een te bespreken raadsvoorstel maar al voor de behandeling werd duidelijk dat het geen raadsvoorstel zou worden maar een bespreking om de gevoelens van de fracties te peilen. De beide nota’s worden alleen voor inspraak vrijgegeven om zo de mening van de inwoners hierover duidelijk te krijgen.

In de ‘nota cultuurhistorie Plus’ wordt mooi en helder omschreven hoe Lansingerland is ontstaan en ook de invloed die de nieuwbouw op de gemeente heeft in de laatste decennia. Echt een aanrader om te lezen! Van groot belang zijn de polderlinten en dijklinten die door de drie kernen heen lopen. Alleen het polderlint ‘Noordeindseweg’ en het dijklint‘Rottekade’ worden beschermd met een bijzonder welstandniveau. Hierdoor zullen bouwinitiatieven beoordeeld en getoetst moeten worden. De overige linten zouden volgens het voorstel welstandsvrij met excessenregeling kunnen met als mogelijk gevolg in onze ogen ongewenste ontwikkelingen.

De ChristenUnie heeft gepleit voor een goede bescherming van al de linten in onze gemeente. In ons verkiezingsprogramma hebben we ook duidelijk aangegeven blijvend aandacht te vragen voor een zorgvuldige bebouwing van de linten. Ontwikkelingen zoals die op het oude Peugeot-terrein naast het gemeentehuis in Bergschenhoek zijn ons een doorn in het oog.

De bijdrage van de ChristenUnniefractie in de commissie is hier te lezen.

 

Invloed raad op openbaar vervoer, op tijd erbij zijn !

In de commissie Ruimte op 9 februari heeft de fractie van de ChristenUnie de wethouder gevraagd naar de acties die vanuit de gemeente gaan worden ondernomen om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij de aankomende aanbesteding van het openbaar vervoer. Bij eerdere wijzigingen in het lijnennet liep de raad / commissie immers vaak achter de feiten aan.

Zo zal er een goede evaluatie moeten komen van het huidige lijnennet en de mogelijke verbeteringen hierin. Hoe eerder in het traject we hier invloed op uit kunnen oefenen, hoe beter.

De vragen werden door de wethouder niet goed begrepen en in eerste instantie was zijn reactie dat de gemeente niets van doen heeft met de aanbesteding. Dit gebeurt immers door en vanuit de stadsregio. Het gaat onze fractie echter om de invloed op het lijnennet (en niet de aanbesteding zelf) en navraag bij de wethouder na de commissie resulteerde in eensgezindheid hierin. We zullen de komende tijd de vinger aan de pols houden.

 

« Terug

Reacties op 'Uit de commissies'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.