Uit de commissies

dinsdag 22 maart 2011

Op 16 maart 2011 heeft de commissie Ruimte weer vergaderd. Onderwerpen waar over gesproken werd waren: Vlinderstrik, de bestemming van Oudeland en Caleido.

Het begon al met zes insprekers. Vier over de Vlinderstrik en twee over het bestemmingsplan Oudeland en dan specifiek de boerderij van Koot.  

 

Vlinderstrik 

Bij de insprekers op de ontwikkelingen in de Vlinderstik ging het vooral om het Recratieve ConcentratiePunt (RCP). Voor enkele bewoners komt dit RCP redelijk dicht bij de achtertuin en er lag vanuit deze bewoners een voorstel tot verplaatsing naar de andere zijde van de HSL. Andere insprekers willen het helemaal niet en zouden het geld liever uitgeven aan een overkapping van de HSL. Voor wat betreft onze fractie is vooral belangrijk dat de ontwikkelingen zo snel mogelijk worden ingezet. Het gebied wordt zo mooi ingericht ! 

Er zijn al vele jaren overheen gegaan en het voorstel dat nu voor ligt is de afronding van een lange periode van zienswijzen behandelen en de plannen erop aanpassen. Het stuk zal in de komende raad als bespreekstuk worden behandeld. Afwachten is vooral of Leefbaar 3B mee wil gaan. Deze fractie had wel oren naar het verhaal van de inspreekster waarin het voorstel zat om het RCP te verplaatsen. Zou op de voorgestelde plek ook goed te bereiken zijn met fiets, openbaar vervoer en met wat aanpassingen ook de auto. Het college zal voor de raad met een extra toelichting komen op de voors en tegens. 

Op voorstel van de fractie van de ChristenUnie zal er op de komende presentatieavond op 29 maart ook een presentatie komen over de plannen rond de Vlinderstrik zoals deze er nu liggen. De plannen zijn behoorlijk gewijzigd de laatste jaren, vooral vanwege de verandering in de plannen met betrekking tot de waterhuishouding. Gezien de aantrekkende werking op vogels en gewijzigde regelgeving hieromtrent in relatie tot het vliegveld zijn diverse voorziene plassen uit de plannen weggehaald. Ook het eerder genoemde RCP is gewijzigd ten opzichte van eerdere plannen. Dit was voor onze fractie meer dan voldoende reden te vragen om een toelichting in de vorm van een presentatie waar dan ook meteen het Rotterdamse deel in betrokken zal worden.

 

Bestemminsplan Oudeland 

Twee andere insprekers kwamen namens de familie Koot inspreken over het vaststellen van het bestemmingsplan ´bedrijvenpark Oudeland´. De monumentale boerderij van deze familie is onderdeel van dit bestemmingsplan en al enkele jaren terug heeft de familie de grond aan de gemeente verkocht. Een voorwaarde bij die verkoop is dat de familie tot in de volgende generatie mag blijven wonen voordat de grond naar de gemeente gaat. De familie heeft plannen bij de gemeente ingediend om de boerderij om te bouwen naar meerder wooneenheden om een zogenaamde zorgboerderij mogelijk te maken. Ook de raad is meerdere keren bij deze plannen betrokken en in het coalitieakkoord is ook een passage opgenomen waarin het college wordt opgeroepen deze plannen mogelijk te maken. Zoals het voorstel er nu ligt, gaat dit gebeuren en het lijkt erop dat ook de eerdere bezwaren van de provincie van tafel zijn. Belangrijkste vraag na de inspraak van de vertegenwoordigers van de familie Koot was of de in het verleden gemaakte afspraak bij de verkoop van de grond nog steeds onderschreven wordt door de familie. Toelichtingen bij de zienswijzen van de familie en ook de inspraak leken erop te wijzen dat er misschien toch nog aan getornd zou worden. Door de commissie is op aandringen van de PvDA aan de familie gevraagd nogmaals de afspraak schriftelijk te bevestigen en verder af te zien van het indienen van zienswijzen. Wordt zeker vervolgd.

 

Caleido 

Op de agenda stonden ook de vragen van het CDA over Caleido. Sinds de extra raad van 10 maart waren de vragen niet meer actueel maar naar aanleiding van de raad zijn er wel extra vragen gerezen, ook bij de PvDA, die hier aan het college ook schriftelijke vragen heeft gesteld. Vooral dat er door de PvDA tijdens de extra raad niet begrepen is dat de startersregeling alleen voor starters is, kwam wat vreemd over. De PvDA vroeg aan het college de regeling ook toe te passen voor één geval van een doorstarter die vanwege het niet kunnen verlengen van zijn hypotheekofferte nu in de moeilijkheden is gekomen. Ook door onze fractie werd onder verwijzing naar het verslag van de raad aangegeven dat het op zich duidelijk was dat dergelijke gevallen buiten de regeling vallen. Natuurlijk is het goed als het college kijkt naar de mogelijkheden burgers te helpen maar er mag zeker geen precedent worden geschapen. Waarschijnlijk zal de PvDA de komende raad met een motie komen om het college op te dragen een oplossing te verzorgen voor deze gedupeerde. Wethouder de Paepe deed in afwezigheid van Jan den Uil het woord namens het college over Caleide en kon natuurlijk in de commissie verder geen toezeggingen doen. Ook dit wordt dus verder vervolgd… 

 

Al met al was het een commissievergadering die weer tot 23:40 duurde. Alleen het onderwerp Vlinderstrik nam al vijf kwartier in beslag..

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Uit de commissies'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.