Asielzoekers in Lansingerland?

house-1353389_1920.jpgvrijdag 28 april 2023

"Asielzoekers en de opvang van deze mensen vormen een probleem." Wat daarbij al gauw wordt vergeten, is dat asielzoekers een probleem hébben.

Het kan niemand ontgaan: mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging om religie of geweld om hun geaardheid zoeken naar bescherming. Wereldwijd gaat het om minstens 80 miljoen mensen. Voor wie in een land als Nederland verzeild raakt, kan bescherming vragen via een asielverzoek. Tijdens die procedure woont zo iemand in een asielzoekerscentrum (azc), maar de weinige azc’s die we hebben, zijn overvol. Schrijnende beelden van Ter Apel, wie heeft ze niet gezien? De menselijke maat verdwijnt.

Om een humane opvang mogelijk te maken voor mensen die in afwachting zijn van de uitkomst van de lange asielprocedure wordt in Nederland gezocht naar locaties voor noodopvang. Mogelijk gaan gemeenten gedwongen worden om er een te creëren via de zogeheten Spreidingswet, want op een aantal uitzonderingen na is de bereidheid bij gemeenten gering om er spontaan een te realiseren.

“Ja, maar waarom moeten we een probleem van wereldformaat in onze gemeente oplossen?” Die vraag is terecht. Ook terecht dat in Europees verband wordt gezocht naar oplossingen, zoals een meer eerlijke verdeling van de opvang. Het aanspoelen van vluchtelingen in wankele sloepen aan de kusten van Griekse en Italiaanse eilanden vraagt om solidariteit van alle landen. 

Voor christenen is dat niet moeilijk in te zien vanuit het besef dat alle mensen gemaakt en geliefd zijn door dezelfde God. Medemenselijkheid komt voort uit een diep besef van lotsverbondenheid; geweld, dreiging, honger – hieraan willen ontkomen is voor ieder mens en elke ouder invoelbaar. Tegelijkertijd moeten we de inspanning die geleverd wordt bij die opvang niet onderschatten: financieel, zorg en onderwijs, begeleiding van diverse instanties en hulp van vrijwilligers.

Onze gemeente is van plan om de bestaande noodopvang van 50 plaatsen uit te breiden tot een voor 300 mensen. Hiervoor moet eerst denkwerk verricht worden, zodat dit op een veilige en verstandige manier uitgevoerd kan worden. De ChristenUnie zal zijn bijdrage leveren in de politieke kant ervan. We kopiëren hierbij niet zomaar standpunten van onze landelijke partij – ook al zijn we trots op onze vorige en huidige volksvertegenwoordigers zoals Joël Voordewind en Don Ceder – maar we zullen alle plannen toetsen aan de mogelijkheden van onze eigen gemeente en zijn inwoners.

« Terug

Archief > 2023

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

januari