Terugblik raadsvergadering 23 februari 2023

Gemeentehuisdinsdag 14 maart 2023

Tijdens de raadsvergadering van 23 februari is er over verschillende onderwerpen vergaderd en besloten. We blikken hier terug op de onderwerpen wijkbrandweerman, vernoemen Plein bij 't Vierkantje in Berkel en Bleizo-west.

De wijkbrandweerman
Allereerst lag er een amendement voor de invoering van de wijkbrandweerman. De taak van een wijkbrandweerman is om de (brand)veiligheid in de gemeente te verbeteren bij de bewoners en bewustwording hiervan te vergroten via persoonlijk en laagdrempelig contact. Dit doet hij onder andere door het organiseren van voorlichtingsactiviteiten op scholen en seniorencomplexen. Hierdoor krijgen belangrijke kwetsbare groepen zoals senioren en kinderen de gepaste aandacht. Niet iets om tegen te zijn. 

Voor ons was het punt echter dat dit amendement de inzet van 1 jaar voor ogen had een geen structurele inzet. Wij hebben tegen dit amendement gestemd omdat we de inzet van 1 jaar weggegooid geld vinden omdat het niet structureel is. Preventie werkt in onze ogen alleen met een structurele inzet. Daarnaast waren wij kritisch of de wijkbrandweerman überhaupt datgene is waar we onze schaarse financiële middelen voor moeten inzetten. In onze optiek zijn er grotere problemen die meer aandacht verdienen. Ondanks onze tegenstem was een meerderheid van de raad voor en komt er dus voor 1 jaar een wijkbrandweerman.

Vernoemen plein bij  ‘t Vierkantje in Berkel
Vanuit de VVD werd er een motie ingediend om het plein bij ’t Vierkantje te vernoemen naar oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw. Landelijk bekend als politieman en publicist. Hij ontrafelde onder andere de Puttense moordzaak (samen met Peter R. de Vries) en kreeg twee onschuldig gevangenen vrij. Daarnaast heeft hij zeer veel betekend voor de professionalisering van het recherchewerk in Nederland. Hij woonde na zijn pensionering in Berkel en Rodenrijs en kwam vaak in het etablissement ’t Vierkantje. 

De normale gang van zaken in dit soort vernoemingen is het doen van een officiële aanvraag bij de gemeente. De adviescommissie Naamgeving buigt zich over deze aanvraag en geeft advies aan het college van B&W, dat op basis van dit advies een besluit neemt. Wat betreft deze specifieke aanvraag heeft het college besloten om de aanvraag niet te honoreren. Dit om meerdere praktische redenen qua uitvoerbaarheid. Wel is aangegeven dat het vernoemen van een straat of plein naar oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw een uitstekend idee is maar niet voor het plein bij ‘t Vierkantje. 

De ingediende motie wilde het advies van de adviescommissie Naamgeving tenietdoen en het besluit van het college overrulen. Wij waren het hier niet mee eens. Niet omdat we vinden dat er geen straat of plein vernoemd mag worden naar oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw, maar omdat je als raad niet in dit soort zaken moeten mengen. De besluitvorming en het advies hierover ligt bij anderen en niet bij de raad, vinden wij. De meerderheid van de raad zag dit anders en de motie is aangenomen.


Bleizo-west
Het laatste onderwerp waarop we terug willen blikken is Bleizo-west. Bleizo-west is een ontwikkellocatie langs de A12 nabij het station Lansingerland-Zoetermeer. Voor deze locatie willen wij samen met de gemeente Zoetermeer onderzoeken of het mogelijk is om daar een woningbouwlocatie van te maken. Het besluit om dit te onderzoeken is alweer enige tijd geleden genomen. 

Het is echter een ingewikkeld dossier omdat er meerdere belangen en genomen besluiten een rol spelen. Zo is er rondom Bleizo-West ook een opgave voor windenergie. Daarnaast is de provincie nog niet overtuigd van het nut en noodzaak van woningbouw op die locatie. En juist de provincie is belangrijk omdat zij in de besluitvorming een grote rol speelt. De provincie heeft aangegeven dat er extra informatie nodig is om tot een besluit te komen. Via een motie heeft de raad het college unaniem opgeroepen om deze informatie te leveren zodat er op dit dossier voortgang geboekt kan worden. 

Mede door onze inzet is deze motie aangepast zodat de motie uiteindelijk oproept tot datgene wat de provincie wil zien aan informatie en niet oproept tot allerlei andere onderzoeken. Dit om snel en efficiënt datgene aan te leveren wat de provincie nodig heeft. We hopen dat de provincie hiermee in het najaar een besluit kan nemen zodat we als gemeente weer verder kunnen met dit dossier.

« Terug

Archief > 2023

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

januari