Géén hotel in Recreatiegebied

rottedonderdag 19 oktober 2006

In de commissie Grondgebied & Economische Zaken van Bleiswijk op 4 oktober had de wethouder al gemeld dat er geen gegadigden voor een kleinschalig hotel in het gebied nabij de Wilgenlei blijken te zijn. En juist dit aspect, de kleinschaligheid, was voor de politiek - waaronder de ChristenUnie - een harde eis voor zo'n eventuele exploitatie.

Het college stelt voor om op deze locatie af te zien van een hotel. Tijdens een verdere bespreking in de raadsvergadering van 19 oktober bleken de politieke partijen dit voorstel te steunen. Daarbij pleitte de ChristenUnie nog voor berichtgeving naar de burgers.

Dit heikele onderwerp kwam in het najaar van 2005 al aan bod, nl. de vraag of een hotel in het Recreatiegebied gerealiseerd kan en moet worden. En op welke voorwaarden?
Het college bestudeerde toen de mogelijkheid om een hotel te vestigen in het recreatiegebied. Dit zou een gebied betreffen van 9 ha dat recentelijk door aankoop van de gemeente is toegevoegd aan het recreatiegebied.
De ChristenUnie was niet direct tegen een kleinschalig hotel maar dit zou moeten passen in het landschap. Bovendien moest het hotel niet uitsluitend bestemd zijn voor gasten van het Elysium. Het moest ook aantrekkelijk zijn voor andere gasten die de 3B-hoek bezoeken. Verder moest de regie bij de gemeente blijven.

« Terug

Reacties op 'Géén hotel in Recreatiegebied'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni