Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007

maandag 03 juli 2006

Op 3 juli heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp van Minister Remkes over de herindeling van de 3B-gemeenten behandeld. Daarvoor, op 7 juni behandelde de Tweede Kamer het  ontwerp. In amper een kwartier tijd bleek de Kamer er geen probleem mee te hebben. Er werd van harte mee ingestemd omdat het om een vrijwillige keuze ging en men ook voorstond om in dit deel van de Randstad een krachtige (nieuwe) gemeente te hebben. Wel was er nog een poging van de VVD-fractie tot een voorbehoud m.b.t. de buitengrenzen. Die poging strandde omdat de Kamer van oordeel was dat dit strijdig zou zijn met een van de uitgangspunten van de vrijwillige herindeling en er bovendien inmiddels een goede samenwerking is ontstaan met Zoetermeer. Ook de minister voelde er niets voor om als “boodschappenjongen” naar Provinciale Staten gestuurd te worden. Hij achtte die mans genoeg om in voorkomend geval zelf handelend op te treden.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel inzake de samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk tot de nieuwe gemeente Lansingerland op 3 juli 2006 als hamerstuk afgedaan. Er hebben m.a.w. geen inhoudelijke behandeling en geen formele stemming plaatsgevonden. Met deze stap is het wetgevingstraject afgesloten en zal het bestaan van de gemeente Lansingerland per 1 januari 2007 een feit zijn.

Aan de opbouw van de nieuwe organisatie en de huisvesting daarvan wordt momenteel hard gewerkt. Alles loopt nog goed in de pas met de planning terwijl ook financieel alles nog binnen de taakstellende begrotingen loopt. Na de vakantieperiode kunnen in openbare vergaderingen het dienstenconcept (hoe wordt de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven georganiseerd) en de nota over de glastuinbouw in de gemeente Lansingerland worden besproken.

« Terug

Reacties op 'Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni