Zwembad - een verkiezingsitem geworden

zwembaddinsdag 12 september 2006

Dit onderwerp heeft al een lange voorgeschiedenis. De Windas gaat dicht en wat krijgen we hier in onze directe omgeving voor terug? De ChristenUnie bracht het in Berkel en Rodenrijs opnieuw in bspreking.

In de informatieve bijeenkomst in november 2005, waarbij de raadsleden van alle drie de 3B gemeenten uitgenodigd waren, heeft de ChristenUnie als eerste kleur bekend: we gaan voor "optie 2", d.w.z. niet alleen een binnenbad maar óók een volwaardig buitenbad met speelweide. Bovendien pleit de ChristenUnie voor een clemente houding richting het personeel van het zwembad; zij hebben met alle beroering al heel wat doorstaan! De PvdA leek op dezelfde lijn te zitten; de VVD en de CDA hadden toen nog geen standpunt ingenomen.

Op 9 februari volgde een volgende bespreking met een vertegenwoordiging van alle drie de raden. Er is - met name door hetgeen de ChristenUnie en de CDA naar voren bracht - een meerderheid voor een aanpak die twee zaken behelst: (1) de voortgang bevorderen; en (2) gelijktijdig de bouw én de exploitatie aanbesteden.

Nu werd het zaak dat de drie Colleges de provincie overtuigen van de noodzaak en de financiële haalbaarheid van de plannen!
De provincie geeft blijkens de brief van 24 april 2006 nog geen volledige toestemming. Wel geeft de provincie ruimte om de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen door een voorbereidings- krediet toe te staan. De raad van de nieuwe gemeente Lansingerland kan dan begin 2007 een definitief besluit nemen.
In vervolg daarop heeft de gemeenteraad van Bergschenhoek daags erna, op 25 april tot een dergelijk krediet besloten om de ontwikkeling van een nieuw zwembad in gang te kunnen te zetten. Inmiddels heeft aanbesteding plaats gevonden onder het voorbehoud van goedkeuring van de nieuwe gemeenteraad van Lansingerland in 2007.
Zowel op 22 augustus als op 12 september heeft de ChristenUnie in Berkel en Rodenrijs, overigens met volle steun van de andere partijen, in de commissie Dienstverlening aangedrongen op het voorbereiden van nog twee andere zaken die met de bouw van het zwembad te maken hebben. Dat betreft in de eerste plaats het vaststellen wie straks als deskundige op het gebied van zwembaden de regie gaat voeren over het proces van bouw en exploitatie. Daarnaast moet nog worden vastgelegd onder welke beheervorm de exploitatie gaat plaatsvinden. Als de nieuwe raad het definitieve  besluit tot aanbesteding gaat nemen moet dat in samenhang met besluiten over deze beide aspecten. Als dat nu niet op de door de 3B raadscommissie aangegeven wijze wordt voorbereid, is het risico van vertraging dermate groot dat niet met één maar zelfs met twee zwembadloze zomers rekening moet worden gehouden. We hebben nog maar enkele maanden te gaan!
Doordat de besluitvorming niet volledig voor 1 januari 2007 kan worden afgerond is het al dan niet hebben van een (compleet) zwembad toch een verkiezingsthema geworden!

« Terug

Reacties op 'Zwembad - een verkiezingsitem geworden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni