Legionella in het Elysium - de feiten op een rijtje

legionella3woensdag 23 augustus 2006

De commissie WZW van Bleiswijk is door wethouder Zuidema geïnformeerd over besmetting met de Legionella-bacterie in douches van de sauna van het Elysium. Even geen "centre for well-being".

De mededeling op 22 augustus was vertrouwelijk bedoeld - "want niet prettig voor de ondernemer allemaal" - maar dat wees de ChristenUnie fractie resoluut van de hand als onverantwoord en onhandig. Na intern beraad besloot zij vanmorgen dit nieuws wereldkundig te maken, na dit de wethouder meegedeeld te hebben.
Ten eerste is het belang van de volksgezondheid te groot. Er zijn mogelijk meer gevallen van besmetting. Vooral een tijdig onderkennen hiervan is van belang. Mocht een longontsteking ontstaan (legionella-pneumonie ofwel de zgn. veteranenziekte) dan is een effectieve behandeling alleen dan mogelijk. Deze bestaat namelijk uit de directe toediening van de juiste antibiotica. Gebeurt dit niet, dan kan deze longontsteking levensgevaarlijk zijn.
Daarnaast is het vanuit het oogpunt van informatievoorziening veel beter om de informatie zelf aan te bieden en niet te wachten op geruchten die allerlei onjuistheden kunnen bevatten.
Over beide aspecten hebben wij de bedrijfsleider van het Elysium op de hoogte proberen te stellen hetgeen (nog) niet gelukt is. Ook hebben we de wethouder nogmaals verzocht om de aanwijzingen van de GGD nauwgezet te volgen. De Bleiswijkse huisartsen waren evenmin op de hoogte gebracht, maar ook in dat manco hebben we inmiddels voorzien; iemand moest dat doen... Een bezorgde ouder van een kind dat zwemles kreeg op dinsdagmorgen, kreeg op woensdag desgevraagd aan de telefoon te horen dat er geen sprake is of was van legionella.

Informatie over legionella is overigens goed leesbaar te vinden op een pagina van VROM.

Op 23 augustus vernemen de Bleiswijkse raadsleden om 17.45 uur aanvullende informatie: "Er is tot op heden één geval van besmetting bekend. Het betreft een mevrouw uit Dordrecht. Nadat gisteren het Elysium gesloten is, is er vannacht schoongespoeld en vanochtend overleg geweest tussen eigenaar, GGD en VROM. Er is druk uitgeoefend op de eigenaar om zelf een persbericht te doen uitgaan. Indien dit morgenochtend nog niet gebeurd is zal de GGD dit doen. Van circa 85% van de bezoekers is het adres bekend, zij zullen persoonlijk bericht krijgen. Nieuwe bezoekers krijgen ook informatie over de (hopelijk voorbije) besmetting." Een informatienummer bij de GGD is aan de raadsleden verstrekt.
Op 24 augustus wordt aan leden van de commissie ABZ aanvullende informatie verstrekt. Er zou sprake zijn van twee ziektegevallen, beide herstellend. [N.B. De GGD verzoekt ons op 5 september dit te corrigeren: in tegenstelling tot wat ons gemeld was, is er gelukkig slechts sprake van één bekend ziektegeval.] Aan informatievoorziening wordt door Elysium i.s.m. GGD en VROM gewerkt in de vorm van een persbericht en een flyer voor bezoekers.
De ChristenUnie vindt dit veel te laat en zou graag inzage hebben in deze informatie om de inhoud te kunnen beoordelen. Bovendien stelt zij vast dat de website van het Elysium nog steeds geen enkele informatie geeft hierover en evenmin een informatienummer vermeldt. Overigens steunt zij de wethouder geheel in zijn gekozen beleidslijn om de adviezen van de GGD volledig te volgen.
Op 25 augustus kregen we een persbericht van Elysium onder ogen. De tekst van het persbericht bevat geen onjuistheden, maar laat twee zaken onbesproken: of er mensen ziek zijn geworden (ja, dus) en de diverse data en tijdstippen waarop een en ander gebeurd is. Verder is het persbericht gedateerd 24 augustus, hetgeen we geen snelle actie vinden; met name ook omdat de GGD beschikt over standaardbrieven voor dit soort situaties. Daarnaast hebben we geen informatie over de verspreiding van dit persbericht. De website van het AD bevatte vandaag in ieder geval geen enkele informatie over deze zaak.
Een ouder van een kind dat bij het Elysium zwemlessen volgt (deze week vond dat op dinsdag- en donderdagochtend plaats) kon op vrijdagavond 25 augustus ons melden dat hij op geen enkele manier geïnformeerd is over de legionellabesmetting.
Ook de website van GGD Rotterdam en de website van VROM-Inspectie (van 24 augustus) vermelden een aantal van deze feiten. Daaruit begrijpen we dat de besmetting aan het licht kwam nadat op 9 augustus een vrouw legionellose had opgelopen. Zij had twee dagen daarvoor het Elysium bezocht... Dit betekent - samen met de incubatietijd van deze patiënte plus het feit dat watermonsters op 22 augustus nog legionella bleken te bevatten - dat minstens drie weken lang bezoekers van het Elysium een kans op besmetting hebben gelopen. Omdat de incubatietijd variabel is en zelfs enkele weken kan bedragen, kunnen zij alsnog ziektesymptomen ontwikkelen tot en met een full-blown veteranenziekte. Ervan uitgaande dat de installatie nu schoon is, hetgeen toekomstige testen nog moeten uitwijzen.
Op maandag 28 augustus bevat de website van het Elysium nog steeds helemaal geen info over de legionellabesmetting. De gemeente Bleiswijk besluit mede door de berichtgeving in het AD van die dag over besmettingen van de afgelopen zomer informatie actief te verspreiden - dan pas! Op de eigen website drukt zij het persbericht van 24 augustus af en bovendien een zelf opgestelde, zeer correcte lijst van "Vragen en antwoorden".
En pas op 29 augustus, een volle week na het bekend worden van de feiten, plaatst het Elysium haar eigen persbericht op haar eigen website. Ook valt bij bekende bezoekers van het Elysium het al vele dagen tevoren aangekondigde, informatieve schrijven op de deurmat...
De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 7 september de gang van zaken aan de orde gesteld door gebruik te maken van het inspreekrecht. (Zie de pagina Standpunten > Bleiswijk.)

« Terug

Reacties op 'Legionella in het Elysium - de feiten op een rijtje'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni