Eerste echte begroting Lansingerland vastgesteld

50-euro03-11-2007 23:00

De eerste begroting van Lansingerland is donderdagavond behandeld in de raad. Aan deze raadsvergadering gingen een technische bespreking, een schriftelijke vragenronde en een commissievergadering vooraf.


In de begroting was, zoals verwacht, weinig ruimte voor nieuw beleid met structurele lasten. De coalitiepartners dienden echter gezamenlijk een amendement in op deze begroting. Daardoor kan een aantal nijpende problemen opgelost worden, zoals bijvoorbeeld de realisatie van extra kleedkamers voor de voetbalclubs. Er is geld beschikbaar gesteld voor een voorziening voor ouderen in Berkel en Rodenrijs en er is financieel ruimte om initiatieven vanuit de samenleving uit te werken.

In de programmabegroting stonden voor de CU-fractie veel herkenbare onderwerpen. Aandachtspunten die in het eigen verkiezingsprogramma opgenomen waren. Een van deze onderwerpen is de BOA. De buitengewoon opsporings ambtenaar kan binnenkort aan de slag, eveneens vanuit de incidentele middelen.

De fractie was donderdag dan ook tevreden met het resultaat van de begrotingsraad, wat niet wegneemt dat er binnen de beperkte spreektijd van 10 minuten natuurlijk in beide begrotingsvergaderingen ook punten van zorg of bijzondere aandacht aan de orde gesteld zijn. Voor de CU-inbreng tijdens de commissie ABV van maandag 29 oktober en de begrotingsraad van 1 november jl., zie pagina met actuele standpunten

« Terug

Reacties op 'Eerste echte begroting Lansingerland vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.