Voortgang Zwembad Lansingerland

zwembad-klwoensdag 21 februari 2007

Met de start van de gemeente Lansingerland lijkt ook een goede doorstart van bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad mogelijk. De nog openstaande punten met betrekking tot een professionele aansturing van het bouw- en exploitatieproces, de kwestie van de beheersvorm en de tijdige aanbesteding van de exploitatie en niet als laatste de positie van het personeel krijgen op korte termijn invulling. Dat heeft wethouder Boedhoe in de vergadering van de commissie Burger en samenleving op dinsdag 13 februari duidelijk gemaakt. De aan te stellen “kwartiermaker” zal iemand worden die zijn sporen verdiend heeft met betrekking tot bouw en exploitatie van zwembaden. In ieder geval een verfrissende start na het moeizame getouwtrek van de afgelopen maanden waarin de raadsleden in het ongewisse werden gelaten over hoe met de aangedragen onderwerpen omgegaan zou worden.

Er kwam wel weer een schaduw over de voortgang van het nieuwe zwembad te hangen. Dat hangt samen met de voorgenomen aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspannings-verbinding. Er zijn een aantal varianten met betrekking tot het tracé waarvan een over het Landscheidingspark. Hoewel die variant niet de voorkeur heeft moet over het exacte tracé nog wel een besluit worden genomen. Zolang dat besluit er nog niet ligt is het de vraag of van de provincie een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van het zwembad mag worden verwacht. Op dat punt zal tijdig duidelijkheid moeten komen om de toch al krappe planning niet in gevaar te brengen. Curieus in dit verband is nog wel dat deze informatie op 13 februari jl. op tafel kwam hoewel die al veel eerder beschikbaar was. De vorige portefeuillehouders van het zwembad hebben kennelijk onder de gedachte “wat niet weet, wat niet deert” deze informatie niet met de raden gedeeld! Gelukkig ook op dit punt een nieuwe start: de nieuwe portefeuillehouder deed er niet geheimzinnig over.

« Terug

Reacties op 'Voortgang Zwembad Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.