Samen voor Nederland (landelijk)

pres_regeerakkdonderdag 08 februari 2007

Het nieuwe regeerakkoord van CDA, PvDA en ChristenUnie heeft de titel 'Samen werken, samen leven' meegekregen. De drie partijen geven aan dat ze een regering willen vormen op basis van respect, solidariteit en duurzaamheid.
De drie speerpunten van de ChristenUnie komen duidelijk terug in dit akkoord : jeugd- en gezin; kwetsbare groepen en duurzaamheid.

Jeugd en gezin

Nederland heeft oog gekregen voor gezin en opvoeding. Naast individuele ontplooiing mag ook daar weer over gesproken worden en is er oog gekomen voor de problemen van ouders en hun kinderen. De ChristenUnie heeft ingezet op meer financiële middelen voor ouders met opgroeiende kinderen. We zijn daarom zeer tevreden met:
· het kindgeboden budget – een inkomensafhankelijke kop op de kinderbijslag - een idee van de ChristenUnie
· financiële ondersteuning voor de informele kinderopvang (opa, oma, buurvrouw etc.)
· behoud van de overdraagbaarheid van de heffingskorting voor ouders met kinderen van 0 tot en met 6 jaar
· gratis schoolboeken voor het voortgezet onderwijs
· een minister voor jeugd en gezin.

Kwetsbare groepen

Ook kwetsbare groepen waren een speerpunt in onze campagne. Dan is het mooi, dat de volgende punten in het regeerakkoord terechtgekomen zijn:
· meer aandacht voor schuldhulpverlening
· gerichte inkomensondersteuning voor mensen op het sociaal minimum.
· de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kinderen tot 5 jaar wordt geschrapt
· inzetten van loonkostensubsidies voor die groepen, die zonder duwtje in de rug moeilijk aan de bak komen
· meer aandacht en geld voor begeleid werken en sociale werkplaatsen.

Duurzaamheid

Ook op het punt van duurzaamheid maakt dit kabinet een omslag t.a.v. het vorige.

Er is het besef gekomen, dat economische ontwikkeling in balans moet zijn met het milieu en de menselijke maat. Het akkoord legt een zwaar accent op natuur, klimaat en respect voor het leven van mens. De ChristenUnie herkent daarin het eigen pleidooi voor goed rentmeesterschap.

De ChristenUnie heeft ingezet op investeren in duurzaamheid en het vergroenen van het belastingstelsel (volgens het principe de vervuiler betaalt). En zie, het kabinet investeert in duurzaamheid en gaat het belastingstelsel verder vergroenen.

Belangrijke punten uit het regeerakkoord, waar de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma ook voor pleitte:
· investeren in energiebesparing en een duurzame energievoorziening
· een vliegticketbelasting en een verpakkingstax
· sterk vervuilende auto’s worden duurder
· een leefbaar platteland met voldoende voorzieningen, ruimte voor landbouw en natuur
· stimuleren diervriendelijke productie en diervriendelijke consumptie.

Medisch-ethisch

De politiek is ook realistischer geworden over de praktijk van de afbreking van zwangerschappen. De WAZ heeft geen hemel op aarde gebracht. 30.000 noodsituaties in dit welvarende land is ook niet meer uit te leggen. Dat geloof je toch niet?!

De ChristenUnie is daarom blij, dat er nu een veel breder hulppakket komt voor vrouwen, die problemen hebben met hun zwangerschap. Met CDA en PvdA is er het gedeelde inzicht, dat:
· er een samenhangend pakket nodig is met alternatieven voor abortus, inclusief verruiming mogelijkheden adoptie en opvang ongewenst zwangere tieners;
· er een betere structuur moet komen (protocollering) bij de besluitvorming over een abortus
· ook de overtijdbehandeling onder de regels van de wet moet vallen.

Eenzelfde nieuw maatschappelijk realisme is in dit regeerakkoord te zien bij de levensbeëindiging:
· geen experimenten met de ‘pil van Drion’
· versterking van palliatieve zorg o.a. via verpleeghuizen en hospices
· ondersteuning van vrijwilligers in de stervensbegeleiding.


Bron : PartijBureau / BestuurdersVereniging ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Samen voor Nederland (landelijk)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.