Geen plaats meer voor gewetensbezwaarde Babs

Just married 1maandag 14 mei 2007

In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid van donderdag 11 mei jl. werd duidelijk dat er voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, kortweg de Babs, geen plaats meer is wanneer hij of zij gewetensbezwaren heeft tegen het sluiten van een huwelijk tussen paren van hetzelfde geslacht.

Eerder in deze commissie was door een aantal fracties de vraag gesteld over de stand van zaken rond dit onderwerp. Donderdag lag er een memo waarin werd meegedeeld dat slechts twee van de elf Babs-en problemen hebben met het sluiten van het zgn. homohuwelijk. In de praktijk zal dit dan ook niet op moeilijkheden stuiten. Eerder al was door het college een besluit genomen dat elke nieuw te benoemen Babs, bereid moet zijn alle huwelijken te sluiten. Binnen het college was alleen de ChristenUnie-wethouder tegen dit voorstel.

Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid leek dit voorstel een aantal fracties nog niet ver genoeg te gaan. Met name de VVD vond dat er nu al geen ruimte meer mag zijn voor de gewetensbezwaarde bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand en dat elke daarvoor benoemde Babs àlle huwelijken moet sluiten. Dat er in de praktijk geen problemen zijn en dat er dus ruimte zou kunnen zijn voor alle stellen om een ambtenaar te kiezen die past bij hun levensstijl en overtuiging bleek alleen voor de ChristenUnie betekenis te hebben. Uit de reactie van de portefeuillehouder werd duidelijk dat alle Babs-en bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Lansingerland zijn benoemd voor bepaalde tijd en dat, in lijn met het collegebesluit, contracten van de gewetensbezwaarde Babs-en niet zullen worden verlengd.

« Terug

Reacties op 'Geen plaats meer voor gewetensbezwaarde Babs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.