Gemeenteraad stelt Kadernota 2008 vast

DSCN2052vrijdag 20 juni 2008

Tijdens de extra raadsvergadering van donderag 19 juni heeft de gemeenteraad unaniem de kadernota 2008 vastgesteld. In deze  nota zijn de afwijkingen op de begroting vastgesteld, die de basis vormen voor de nog op te stellen begroting voor het jaar 2009. Door onder andere de ontwikkelingen bij de afbouw van sportpark het Hoge land in Berkel en Rodenrijs (extra financiele tegenvaller) is er weinig financiële ruimte om nieuw beleid toe te voegen.

De genoemde ontwikkelingen werden door alle fracties betreurd. In de laatste vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid (ABV) zijn de tegenvallers door de wethouder aangekondigd. De fractie van Leefbaar 3B gaf tijdens de raadsvergadering aan niet  met een motie van wantrouwen tegen wethouder Boedhoe te komen. Vanaf het begin van deze raadsperiode hebben zij aangegeven geen vertrouwen in deze wethouder te hebben zodat ze nu ook het vertrouwen niet op kunnen zeggen.

Door alle fracties werd naast de steun voor het afbouwen van het sportpark de wens uitgesproken daar waar mogelijk extra geld en aandacht te besteden aan het bouwen van starterswoningen. Door het college is aangegeven dat in september hier een notitie over aan de raad zal worden aangeboden. De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens haar bijdrage onder andere aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van Lansingerland als 'parkstad in wording'. Daarnaast is door de ChristenUnie voorgesteld het sportgala niet zoals het college voorstelt eens in de twee jaar te houden maar jaarlijks. Kampioenen zijn er immers ieder jaar en de opzet van het gala hoeft niet elke keer zo uitgebreid als het laatst gehouden gala. Alle fracties ondersteunden dit voorstel van de ChristenUnie en ook het college heeft dit overgenomen.

Voor de volledige tekst van de bijdrage van de ChristenUnie, zie de pagina met standpunten.

« Terug

Reacties op 'Gemeenteraad stelt Kadernota 2008 vast'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.