Gemeenteraad kiest unaniem scenario voor Bleizo

bleizo_kaartjevrijdag 01 februari 2008

In de raadsvergadering van 31 januari is opnieuw een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om het station Bleizo en de omgeving in te richten volgens het scenario 'Landschap als Podium'.  De maandag hieraan voorafgaand (28 januari) was hetzelfde voorstel ook in de gemeenteraad van Zoetermeer behandel en aangenomen.
Het is dus een door twee gemeenten gezamenlijk genomen besluit en de voortvarendheid waarmee dit traject is doorlopen mag bijzonder genoemd worden. De onderlinge relatie tussen de gemeenten (zowel de colleges als de raden) is duidelijk aangehaald. Tijdens de vergadering heeft de fractie van de ChristenUnie de hoop uitgesproken dat in de komende maanden deze voortvarendheid wordt voortgezet.

Voor de inrichting van het gebied en de beheersing hiervan wordt een gemeenschappelijke regeling opgericht waarin beide gemeenten vijftig procent zullen deelnemen. Op 1 augustus van dit jaar moet dit afgerond zijn. Vrijdag 1 februari om 10:00 uur werd in Zoetermeer de bestuursovereenkomst getekend door de colleges van B&W.

Er zijn enkele punten die tot 1augustus van belang zijn om daadwerkelijk tot een station Bleizo te komen :
- De verplaatsing van het transformatorstation van Tennet
- Uitsluitsel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ProRail en de NS over de bouw van het station

Zie verder ook de pagina met actuele standpunten en de website van de gemeente Lansingerland

« Terug

Reacties op 'Gemeenteraad kiest unaniem scenario voor Bleizo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.