Nieuws uit de Commissie Ruimte

donderdag 02 december 2010

Donderdag 1 december kwam de Commissie Ruimte weer samen om te vergaderen. Het werd een lange vergadering die tot 23:40 duurde. De onderwerpen van deze vergadering waren: Bushokjes, een monumentale boerderij in Bergschenhoek en ook over Bleizo werd van gedachten gewisseld.

Ondernemer biedt hulp bij bushokjes

In een voorstel vanuit het college wordt de raad gevraagd €54.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zeven tijdelijke bushokjes. Op diverse plekken in Lansingerland worden deze node gemist en het college is eerder door de commissie opgeroepen met een voorstel te komen. Aan het begin van de vergadering werd door een lokale ondernemer ingesproken en die gaf dit dossier een leuke wending. De betreffende ondernemer verzorgt al enkele jaren het plaatsen en onderhouden van een groot aantal bushokjes in delen van Lansingerland. Hij is in onderhandeling met de gemeente en wil diverse hokjes in Bergschenhoek en/of Bleiswijk die worden vervangen kosteloos verplaatsen naar de tijdelijke locaties uit het voorstel (en daarna ook onderhouden). De bewuste hokjes zijn nog goed genoeg om enkele jaren dienst te doen.

Hiermee lijkt het probleem van de dekking van het voorstel opgelost. De voorgestelde dekking was voor de ChristenUnie moeilijk te verteren. De wethouder heeft beloofd voor de komende raadsvergadering hierop terug te komen. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn !

Wel heeft de ChristenUnie een vraagteken geplaatst bij het al starten van de werkzaamheden voor deze hokjes. Het lijkt erop dat dit al gebeurt, zonder dat de raad een besluit heeft genomen. De wethouder gaf aan dit ook niet te weten en zou de ambtenaren direct om uitleg vragen. Natuurlijk is voortvarendheid geboden maar dit lijkt een stap te ver.

 

Monumentale fout of gewenste opknapbeurt ?

Op de Oosteindseweg, ter hoogte van de Kulck, staat een monumentale boerderij die eigendom is van de Rabobank. De staat van de boerderij schreeuwt om actie. De gemeente heeft de Rabobank verzocht met een plan van aanpak te komen om definitief verval te voorkomen. De bank heeft daarop volgende de gemeente medewerking gevraagd het gebouw om te vormen tot een conferentieruimte. Onderdeel van dat plan is onder meer het realiseren van dertig (!) parkeerplaatsen. De raad wordt gevraagd in principe in te stemmen met de functiewijziging en een onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Raadsbreed werden de zorgen geuit over de parkeerproblematiek. Veel blik op een dergelijke locatie is niet gewenst en aan de andere kant is er al grote parkeerdruk op de omgeving. Die zal met het houden van conferenties zeker niet minder worden. De PvDA wilde als voorwaarde opnemen dat er maximaal vijf plaatsen mogen worden gerealiseerd maar dit is door de andere partijen niet ondersteund en ook niet overgenomen door het college. De ChristenUnie heeft aangegeven in principe in te kunnen stemmen met een functiewijziging. Dit mag echter nooit leiden tot een monumentale fout door ontwikkelingen die door niemand zijn gewenst. Een opknapbeurt van de boerderij die de entree van Bergschenhoek verfraait en een historisch pand behoudt is natuurlijk wel gewenst.

 

« Terug

Reacties op 'Nieuws uit de Commissie Ruimte'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.