Uit de commissies

14-11-2010 18:42

Woensdag 10 nov was er weer een vergadering van de commissie ruimte. De twee belangrijkste punten waren de OV-dienstregeling die per december weer licht wordt gewijzigd en het wijzigingsbesluit van de aanwijzing van het vliegveld Rotterdam the Hague airport...

Woensdag 10 nov was er weer een vergadering van de commissie ruimte. De twee belangrijkste punten waren de OV-dienstregeling die per december weer licht wordt gewijzigd en het wijzigingsbesluit van de aanwijzing van het vliegveld Rotterdam the Hague airport. 

Openbaar Vervoer : Naar aanleiding van een evaluatie van de dienstregeling die per augustus 2010 is ingegaan zijn er vanuit de stadsregio en Q-bus enkele wijzigingen voorgesteld in de dienstregeling. De belangrijkste punten zijn

- Er komt een directe aansluiting naar het Sint Franciscus Gasthuis (er hoeft niet meer te worden overgestapt).

- Er worden rijtijden van bussen aangepast om aansluiting op Westpolder te verbeteren

De fractie van de ChristenUnie is vooral blij met de aansluiting naar het SFG die door velen node werd gemist

Tijdens de behandeling is ook door de fractie van de ChristenUnie een grote zorg uitgesproken over de vertragingen in het aanleggen van de ZoRo Bus. Het lijkt er soms zelfs op alsof deze lijn er helemaal niet gaat komen ! Dit gaat in tegen de afspraken die al jaren geleden zijn gemaakt door de regio met de gemeente in het kader van de ontsluiting van de nieuwbouwwijken. Waar het eerst nog een ZoRo-trein zou worden is dit later omgezet naar een buslijn, maar deze lijn blijft nodig ! Natuurlijk is het goed dat op korte termijn er maatregelen worden genomen om knelpunten op te lossen maar de ChristenUnie heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de lange termijn. 

Aanwijzing vliegveld : Vanuit de gemeente moet er een reactie naar de rijksoverheid worden gestuurd over het aanwijzingsbesluit van Rotterdam the Hague Airport. In dit besluit dat door de minister is genomen is geen rekening gehouden met de voorwaarden die de gemeente Lansingerland heeft gesteld bij het instemmen met het besluit enkele maanden geleden. De drie belangrijkste voorwaarden waren:

1- Het te houden onderzoek naar de slaapverstoring moet worden uitgebreid met de tijden 19:00 tot 23:00 uur

2- Het aantal vluchten moet worden gemaximaliseerd op 24395

3- De vliegcorridor moet worden versmald zodat deze buiten de woonkernen komt te liggen

In de commissie werd door de PvDA (bij monde van Ruud Braak) duidelijk gemaakt dat aan een deel van de voorwaarden op een andere manier wel invulling wordt gegeven. Op 18 november a.s. zal het college een overleg hebben met de directie van het vliegveld en zal naar alle waarschijnlijkheid een convenant worden afgesloten over de aanvliegroutes die gebruikt worden. Ook de uitbreiding van het onderzoek naar de slaapverstoring lijkt er wel te komen.

Met deze punten in het achterhoofd is het de vraag of het nog nodig is als gemeente een beroep aan te tekenen tegen het aanwijzingsbesluit. De kans van slagen is al klein en er is immers het een en ander bereikt via gesprekken die gevoerd zijn. Wel moeten deze resultaten goed worden gecommuniceerd naar de bevolking.

Het punt was geen raadsvoorstel maar toch zal in de komende raad van 25 november dit op de agenda komen. Het college zal met een nieuw voorstel voor een brief naar de staatssecretaris komen en de resultaten van 18 november zullen daarin betrokken worden. Mocht blijken dat er geen goede afspraken zijn gemaakt, dan moet de optie van beroep aantekenen alsnog worden bekeken ! 

In de rondvraag van de commissie heeft onze fractie vragen gesteld bij de situatie op de Westersingel nabij de BeatrixSchool. Naar aanleiding van een brief van het schoolbestuur over gebrekkige communicatie over de werkzaamheden aan de Westersingel en de afsluiting van de fietstunnel is het college gevraagd snel actie te ondernemen. Er was zelfs sprake van een bijna ongeluk, voorkomen door alert ingrijpen van een omstander. De wethouder gaf in zijn antwoord aan dat ook hij geschrokken was van de situatie en de brief kende. Er is ondertussen al contact geweest met de school en passende maatregelen zijn genomen.

« Terug

Reacties op 'Uit de commissies'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.