Vertrek Jan-Willem van den Beukel

Logo gemeente Lansingerlandmaandag 28 februari 2022 18:43

Donderdag 24 februari was de laatste raadsvergadering van deze periode. Wat een feestelijke afsluiting had moeten zijn, begon met het vertrek van wethouder Jan-Willem van den Beukel. Aan het begin van de raadsvergadering nam Jan-Willem het woord en deelde mee dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid neemt voor de gang van zaken rondom gemaakte rekenfouten in de financiële administratie. 

Het ging om een gemaakte rekenfout die, zoals bleek uit onderzoek, in oktober al bekend was bij de ambtelijke organisatie en niet is gedeeld met de raad. Juist in die periode speelde er veel discussies rondom de begroting en hebben we als gehele raad besloten om voorgestelde bezuinigingen te schrappen, samen met voorgestelde taakverzwaringen. Dit omdat die taakverzwaringen onvoldoende onderbouwd waren. Toen was dus al bekend dat er extra financiële middelen waren die deze discussie overbodig hadden gemaakt. Nu mogen er altijd fouten worden gemaakt, dat is menselijk. Maar, deze fouten werden pas in januari echt duidelijk voor het college en zijn per brief begin februari gedeeld met de raad. In de brief werd hier eigenlijk niet duidelijk op ingegaan. Een brief dus die onduidelijk was, maar ook een brief die eigenlijk niet verstuurd had mogen worden. Het was beter geweest om deze fout niet per brief af te doen maar via een begrotingswijziging. De keuze voor een brief was geen goede, zeker omdat de raad hiermee niet goed en actief is betrokken. Kortom, een fout die gemaakt kan worden. Een fout die vervolgens op onduidelijke en ongelukkige wijze met de raad is gedeeld. Juist over financiële zaken waarover we als raad al vaak hebben aangegeven dat we hierbij op actieve wijze betrokken willen worden. 

Was dit voor ons voldoende om een wethouder naar huis te sturen? Het antwoord is volmondig nee. De situatie gaf niet voldoende aanleiding daartoe, maar het was wel voldoende om de wethouder een spreekwoordelijke gele kaart mee te geven. Dit als duidelijk signaal dat het proces rondom begroten echt beter moet en dat fouten en afwijkingen goed en actief moeten worden gedeeld met de raad op de juiste wijze.

Maar Jan-Willem van den Beukel heeft zijn eigen conclusie getrokken en is opgestapt. Een persoonlijk drama voor hem en voor het CDA. We danken Jan-Willem voor zijn tomeloze inzet voor onze gemeente. Het is niet niks om een mooie baan op te zeggen om wethouder te worden. Jan-Willem heeft deze keuze wel gemaakt en heeft veel goed gedaan voor onze gemeente. We wensen en CDA maar in het bijzonder Jan-Willem en zijn gezin veel sterkte en Gods Zegen toe. 

« Terug