Woonwagenlocatie Bosland

Logo gemeente Lansingerlanddonderdag 24 februari 2022 22:15

In Bergschenhoek hebben we op het industrieterrein Bosland al sinds jaar en dag een woonwagenlocatie. Wonen temidden van (zware) industrie: het was niet ideaal en dat is het nog steeds niet. Om die reden heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden om te kijken of we de woonwagenbewoners niet beter een andere plek kunnen geven.
Het voorstel van het college was om de locatie toch op Bosland te houden. Aan alle alternatieven kleefden weer andere nadelen en op de locatie Bosland zou kunnen worden doorgepakt door aflopende contracten met omliggende bedrijven. Dat was voor ons reden om mee te gaan in het voorstel van het college, maar wel onder een belangrijke voorwaarde: met het kiezen voor deze locatie moet gewaarborgd worden dat de omgeving geschikt wordt gemaakt voor de functie wonen, dus geen zware industrie meer en er moet een tweede ontsluitingsweg gerealiseerd worden.
Om dit te bewerkstelligen, hebben we een amendement ingediend waarin we stelden dat de gebiedsvisie voor Bosland (met afspraken en voorwaarden over de omgeving) moet worden goedgekeurd voordat het inrichtingsplan (voor het terrein zelf) voor besluitvorming voorligt. Dit amendement werd unaniem aangenomen in de raadsvergadering, waarna ook het raadsvoorstel werd aangenomen. 

« Terug