Aankoop nieuwe aandelen Stedin

Windmolensmaandag 14 juni 2021 15:20

Op donderdag 3 juni nam de gemeenteraad een besluit met als titel “uitgifte cumulatief preferente aandelen Stedin”. Een hele mond vol, maar ook een groot besluit, omdat de raad besloot om voor maximaal 13, 5 miljoen euro nieuwe aandelen van Stedin aan te schaffen. 

Stedin is de beheerder van het energienetwerk in onze gemeente en regio. De komende jaren staat Stedin voor een grote opgave om te verduurzamen. Daar zijn forse investeringen voor nodig. Om deze investeringen mogelijk te maken, heeft Stedin besloten nieuwe aandelen te creëren. Met het geld dat de verkoop van deze aandelen oplevert kunnen vervolgens investeringen worden gedaan.  

Onze gemeente is op dit moment al aandeelhouder van Stedin. Stedin moet als netbeheerder ook in hand van overheidsorganisaties, zoals gemeenten, zijn. In de commissie Algemeen Bestuur van de maand mei hebben we gesproken over de aankoop van deze aandelen. Net als de andere fracties in de gemeenteraad stonden ook wij positief tegenover deze aankoop. Voor de aankoop van deze aandelen maken we gebruik van de middelen die we hebben gekregen met de verkoop van onze aandelen in Eneco. 

Waar de ChristenUnie de verkoop van de Eneco-aandelen volledig steunde, kiezen we nu voor de aankoop van nieuwe aandelen. De situatie is dan ook anders dan bij Eneco. Eneco is een commercieel bedrijf, terwijl Stedin een netbeheerder is die in overheidshanden is en moet blijven. Daarnaast vinden wij het belangrijk om als gemeente op diverse manieren een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De aankoop van Stedin-aandelen is een mooie mogelijkheid om daar ook op die manier weer een bijdrage aan te leveren. Tot slot leveren de aandelen van Stedin een jaarlijks dividend op, waarmee het verlies van Dividend dat we vroeger kregen voor de Eneco-aandelen gedeeltelijk wordt opgevangen. Om deze redenen kon ook de ChristenUnie deze keuze steunen, net als overigens alle fracties in de raad. 

« Terug