Kamervragen naar aanleiding bezoek HSL

034 Door het hek naar de HSL kijkenwoensdag 27 maart 2013 15:43

Op 25 maart brachten een aantal Tweede Kamerleden een bezoek aan Lansingerland om te praten over de HSL en te luisteren naar hoe er in Lansingerland hierover werd gedacht. Twee dagen later stelden ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA vragen aan de staatssecretaris naar aanleiding van dit bezoek:


Schriftelijke vragen van de leden Hoogland (PvdA), de Rouwe (CDA), de Boer (VVD), Dik-Faber (CU) aan de staatssecretaris van I&M over het geluidsniveau langs de HSL-zuid.  

  1. Kunt u aangeven wanneer de Tweede Kamer de rapportage krijgt met van de metingen uitgevoerd door TNO die gehouden zijn langs het HSL tracé in Lansingerland in het kader van de pilot die in het kader staat van het realiseren van een maximaal geluidsniveau ter plaatse van 57 dB(A)?
  2. Klopt het dat nu al duidelijk is dat deze metingen uitwijzen dat de vastgestelde norm van 57 dB(A) wordt overschreden?
  3. Kunt u aangeven wanneer het gehele pilotproject inclusief effect metingen in Lansingerland afgerond wordt?
  4. Bent u het met ons eens dat het gezien de al opgelopen vertraging het verstandig is om tijdens het afronden van de pilot, al voorbereidingen te treffen zodat indien noodzakelijk direct na afloop van de pilot er maatregelen genomen kunnen worden?
  5. Kunt u toelichten wat de planning en wat de kosten zijn van het maatregelenpakket?
  6. Kunt u toelichten in hoeverre een verlaging van de snelheid bij kan dragen aan het halen van de geluidsnorm?
  7. Kunt u een reactie geven op het plan: “Dak op de bak” van de bewoners van Lansingerland?
  8. Bent u bereid deze vragen voor het AO MIRT op 8 april te beantwoorden?
    ChristenUnie Lansingerland is erg blij met de snelheid waarop de fracties van de ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA deze vragen hebben gesteld na het bezoek aan Lansingerland. Wij hopen binnenkort antwoorden van de staatssecretaris te zien waar de burgers van Lansingerland iets mee kunnen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht