Energiearmoede

thermometerdinsdag 14 maart 2023 10:03

Het onderwerp energiearmoede is veel in het nieuws geweest. Want het bespreken en oplossen speelt allereerst in de landelijke politiek. Maar ook in de Commissie Samenleving en in de gemeenteraadsvergaderingen is dit onderwerp in de afgelopen maanden vaak aan de orde geweest. Bijvoorbeeld over de uitbetaling van de energietoeslag, iets wat gemeenten moeten uitvoeren. Daarbij kwam ook de vraag naar voren hoe de gemeente dat gaat doen. En of er ook aanvullende regelingen mogelijk zijn voor inwoners van Lansingerland.
Uiteindelijk is eind vorig jaar besloten dat er een uitkering komt voor inwoners met een inkomen boven de grens die landelijk was bedacht. Plus een regeling voor inwoners die normaal niet in aanmerking komen voor bijzondere vergoedingen op grond van de Bijstandswet, maar dat eenmalig voor de energiekosten wel kunnen aanvragen. 

Onze fractie was heel blij met de informatie die Schuldhulpmaatje Lansingerland ons meegaf voor de besprekingen in de commissie en de gemeenteraad. De maatjes zien bij de gezinnen heel direct hoe groot de problemen zijn. En ze hebben goede ideeën voor mogelijke oplossingen. Zo heeft de CU-fractie meerdere malen naar voren gebracht dat het belangrijk is dat de regeling niet te ingewikkeld is en maatwerk kan leveren in acute situaties. Zoals een noodfonds. Zonder wekenlange beoordelingen en lange formulieren. Dat blijkt helaas lastig voor een gemeente, die gebonden is aan regels over het verantwoorden van de uitgaven. Tot nu toe is er (daarom?) weinig beroep gedaan op de extra regelingen van Lansingerland.

We hebben navraag gedaan bij de wethouder en daaruit bleek dat de gemeente zich realiseert dat de aanvraag ingewikkeld is. Er is daarom door de gemeente veel ondersteuning en communicatie ingezet op dit onderwerp. Het lage aantal aanvragen heeft naar inschatting van de gemeente vooral te maken met de (nieuwe) landelijke regelingen voor energiearmoede. Het signaal (minder aanvragen) hebben we overigens ook van andere gemeenten en van de kerken gehoord.

Inmiddels is er het energieplafond en een noodfonds van de energiebedrijven. Die laatste regeling is eenvoudiger aan te vragen dan bijzondere bijstand en wordt inmiddels goed gebruikt. Aan onze fractie de taak om alert te blijven op signalen, zodat de inkomensondersteuning die de gemeente kan bieden ook bereikbaar ios en aansluit bij wat er nodig is.

Tot slot: de energiecoaches die Lansingerland inzet sinds begin 2023 gaan hopelijk ook een bijdrage leveren aan de oplossing van de energiearmoede. Omdat energie besparen de meest duurzame oplossing is, zowel voor de portemonnee als voor onze aarde.

« Terug