Noodfonds ter ondersteuning bij energiearmoede

money-1739601_1920.jpgzaterdag 22 oktober 2022 20:44

Via de media horen we van schrijnende gevallen van geldproblemen die veroorzaakt worden door de hoge energieprijzen. Mensen die voorheen goed uitkwamen met hun inkomen, weten nu niet meer hoe rond te komen. Dit geldt extra voor mensen die al hulp gezocht hadden voor geldproblemen en ervoor begeleiding krijgen van Humanitas of SchuldHulpMaatje in het kader van schuldhulpverlening.

Vanuit de rijksoverheid worden regelingen opgetuigd om mensen financieel tegemoet te komen. Mooi! Het probleem is echter dat sommige van die regelingen pas in 2023 soelaas bieden en dat is voor veel mensen te laat. Zo komt het voor dat mensen die voor hun schuld-sanering regelingen hadden getroffen met de Belastingdienst en dergelijke zich nu niet meer aan die regeling kunnen houden en dus verder in de problemen raken. Samen met GroenLinks, PvdA en CDA heeft de ChristenUnie daarom eerst in de commissie van 6 oktober en erna in de raadsvergadering van 20 oktober stevig gepleit voor een Noodfonds om extra hulp te bieden voor wie door de energieprijzen in de knel is geraakt. Het gaat hierbij om hulp bij acute nood.

Gelukkig was de gemeente al bezig met het inventariseren van de nood. Maar waar het bij dit Noodfonds om gaat is dat er nú hulp komt voor wie het nodig heeft. Daarnaast willen we één gemeenschappelijk loket waar men zich kan melden bij de deskundige hulpverleners van SchuldHulpMaatje, Humanitas en Kwadraad, die samen met de gemeente bezien of hulp vanuit dit Noodfonds gepast is.

Na een stevige discussie zegde de wethouder toe hier voortvarend mee aan de slag te gaan maar voor de uitwerking tot medio november nodig heeft. Zorgvuldigheid, en de juiste inzet van gemeenteambtenaren, zijn hiervoor ook belangrijk. Kent u mensen met deze problemen of geldt dat ook voor u, meld u dan bij de gemeente of één van genoemde organisaties!

Tot slot: Er zijn mogelijk ook andere inwoners die geen uitweg uit schulden meer zien – al dan niet door de energieprijzen. Laten zij zich vooral óók melden bij dit loket. Wellicht komen ze niet in aanmerking voor hulp uit dit noodfonds. Maar begeleiding en advisering kan ook voor hen welkom zijn bij wanhoop en de schaamte erover.

En daarnaast is er onze kerkelijke kring; we moeten een open oog hebben voor wie “door het ijs dreigen te zakken”. Laten we daarbij niet per se wachten op de diaconale hulp maar ons daar samen voor inzetten.

« Terug