Kadernota 2009 : een pas op de plaats

economische_crisisvrijdag 19 juni 2009

Op 18 juni, enkele weken na het vaststellen van de jaarrekening heeft de gemeenteraad van Lansingerland de kadernota 2009 vastgesteld. Normaliter worden er in de kadernota kaders vastgesteld voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar. De partijen kunnen aangeven wat zij graag opgenomen willen zien om zo de contouren van de begroting vast te stellen.

Hoe anders is de situatie dit jaar. Door de vergaande gevolgen van de crisis die in de jaarrekening van 2008 al zichtbaar werden en het feit dat zich nog meer donkere wolken boven onze financiële huishouding zich lijken samen te pakken is het volgens de fractie van de ChristenUnie niet opportuun om nu een wensenlijstje in te dienen.

Door bijna de volltallige raad is aan het college de opdracht gegeven tussen nu en de begroting 2010 te komen met realistische voorstellen, die gelet op de actuele situatie het meest recht doen aan de ambitie en doelstellingen zoals verwoord na de fusie:
* Parkstad in wording;
* Greenport Lansingerland;
* Ontspannen en actief in Lansingerland;
* Stad van maatschappelijke samenhang.

De fractie van de ChristenUnie heeft in haar bijdrage tijdens de behandeling van de voorjaarsnota die samenviel met de behandeling van de voorjaarsnota wel enkele aandachtspunten meegegeven, samengevat onder de thema's jeugd, gezondheid, kwetsbare groepen, subsidies, de gemeente en groen. Voor de volledige tekst van de bijdrage,klik hier

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2009 : een pas op de plaats'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.