Bijdrage ChristenUnie over de Begroting 2012

donderdag 10 november 2011 18:30

Draag- en slagkracht Gemeente Lansingerland

Toen Johannes Vermeer in 1660 zijn meesterwerk “Gezicht op Delft” schilderde net na de Gouden Eeuw vermoedde hij waarschijnlijk al dat er een economische neergang in het verschiet lag. Wie dit schitterende doek al eens gezien heeft ziet niet alleen Delft in zijn gloriejaren maar ook vallen de donkere wolken op die boven Delft drijven.

We zijn nu zo’n 350 jaar verder en ik welke economische tijd leven wij nu? Inderdaad ook een tijd van enige neergang zien we in Nederland voltrekken. Achteraf hadden we Griekenland liever alleen als vakantieland willen houden en niet binnen de Europese Gemeenschap om de miljarden in dit land te steken.

Achteraf, en nu wat dichterbij huis, hadden we liever niet zoveel bouwgrond in eigendom willen hebben maar u kent het spreekwoord: achteraf kijk je een koe..

We moeten daarom voorzichtig zijn met onze financiële middelen maar toch met een positief gevoel want we verwachten, op de wat langere termijn, weer mee te zullen gaan in de vaart der volkeren. Want ook al merken we daar nu weinig van, het CBS verwacht dat het aantal huishoudens in de Randstadprovincies blijft groeien.

Waarschijnlijk is Rotterdam zelfs jaloers op de slagkracht van de buurgemeentes uit de Stadsregio. Lansingerland profileert zich zelfstandig. Onze burgemeester reist met zijn handelsdelegatie net zo makkelijk naar China af als met zijn ambtenaren naar de Oostlanddag. Wat de Oostlanddag en de handelsdelegatie gemeen hebben is dat de leden onze ondernemers zijn. Ondernemers die vaak heel bewust hebben gekozen voor onze regio, onze gemeente. Ondernemers die verder durven kijken dan de grenzen van onze regio en net als Rotterdam werken aan de verwezenlijking van ‘hun droom’, of de realisatie van hun doelstellingen. Die niet leunen of meeliften, maar, met de Rotterdamse mentaliteit, denken, durven en doen: Handen uit de mouwen.

Vrg: Heeft de burgemeester nog iets te melden over de Metropoolregio?

 

En zo heeft ook Lansingerland een visie op de toekomst. We halen ‘m nog maar eens uit het stof: Lansingerland in 2040. Vol idealen van een groene gemeente in een verstedelijkt gebied. Met goede ontsluiting, een rijk verenigingsleven en een bloeiende cultuur.

 

Inmiddels weten we dat bomen niet vanzelf tot in de hemel groeien en dat de grond onder de kassen een kale vlakte is als de kassen wel gesloopt zijn, maar de projectontwikkelaars niet in actie komen. Voorlopig niet meer bouwen in Wilderszijde is voor ons helder en duidelijk maar, en we zeggen het maar weer eens als een repeterende breuk, om dit ook helder en duidelijk naar de burger te communiceren is nog een hele opgave.

Rooskleurig is onze financiële situatie dan ook nog steeds niet. En we zijn blij dat we ook in meerjarenperspectief ons hoofd nog steeds boven water kunnen houden.

 

Maar toch denkt de ChristenUnie dat het goed is om de daar beschreven idealen niet in de bureaula op te laten drogen, maar verder te investeren in een bloeiende samenleving en te bouwen aan de toekomst van onze gemeente en onze regio.

Daarom zoomen wij vanavond slechts op enkele thema’s in:

 • Bestuurskracht
 • Veilig wonen en leven
 • Ruimte voor de ander
 • Dankbaar wonen in Lansingerland

Bestuurskracht

Volgende week wordt in de cie AB het plan van aanpak over het bestuurskrachtonderzoek behandeld en dat is een uitdagend onderwerp.

Alleen, zonder hier nu direct inhoudelijk op in te gaan, valt de ruime planning al wel op. Het onderzoek en uiteindelijk de definitieve klap op het plan valt pas in december 2012.

Dan kun je gerust je twijfels hebben bij het woord “kracht” maar we gaan er met volle energie in echter we hebben het al eens eerder gezegd: In beleidsplannen en notities kan je niet wonen dus wat ons betreft: slager doe maar een notitie minder en stop vooral de energie in de daadwerkelijke uitvoering. In dat verband een voorbeeld van twee jaar geleden.

 

 • Sponsoring rotondes

Op 5 november 2009 (het begrotingsdebat) is de motie van de ChristenUnie over sponsoring rotondes bijna raadsbreed aangenomen maar de uitvoering hangt nog steeds boven de rotonde. Soms jeuken je handen op nu zelf eens een naburige gemeente te bellen en te vragen om dat A4-tje, waar wellicht het hele plan al op uitgeschreven is, toe te sturen.

 

 • Vragen staat vrij (art.37 RO)

Het moet ons toch van het hart dat de gemeenteraad ook zelf de hand in eigen boezem moet steken als het gaat over de belasting van het ambtelijk apparaat. Wij denken dan vooral aan al de vragen die krachtens art.37 RO gesteld worden.

U weet wel dat volgepropte A4tje en soms wel twee waarin elke fractie van harte en in alle willekeur alles kan vragen wat zijn hartje begeert. In heel veel gevallen gebeurt er daarna niets meer en gaat de vraag en het antwoord in het stalen of ronde archief.

Wij roepen daarom alle fracties (en dus ook onze eigen fractie) op om op een verantwoorde wijze met dit politieke instrument om te gaan.

Wat misschien hierbij kan helpen is om als vast antwoord ook te vermelden het bedrag of de tijd die het aan het ambtelijk apparaat gekost heeft, tenslotte:

Meten = Weten, in 2010 werden er 84 vragen gesteld en op dit moment staat de teller al op: 74.

Vrg: Aan het college om in de toekomst ook bij het antwoord te vermelden de tijd of de ambtelijke kosten die de vraag gekost heeft.

 

Veilig wonen en leven in Lansingerland

 

 • Verkeer in het algemeen.

Het onderwerp verkeer is een dankbaar onderwerp en als er ergens inspraak op wordt gepleegd dan is het wel bij wegen, fietsen, parkeren en openbaar vervoer. Iedereen heeft er verstand van en als de plannen uitgevoerd zijn weet ook iedereen wat er nog verbeterd had kunnen worden. Deskundigen bij de fleet.

 

 • Verkeersongevallen.

Laten we in ieder geval eens positief noemen, we hebben deze cijfers tenslotte ook opgevraagd, dat er in de gehele gemeente Lansingerland, slechts twee ongevallen zijn met dodelijke afloop. Zeker het zijn er nog altijd twee teveel maar het geeft wel aan, met alle verkeersbewegingen, in onze gemeente dat het met de verkeersveiligheid nog niet zo slecht gesteld is.

Terecht zei de wethouder onlangs dat er in Lansingerland geen black spots zijn want dan had dit namelijk uit de cijfers wel gebleken.

 

 • Veiligheid voor burgers en bedrijfsleven

In zijn algemeenheid gesteld is de gemeente Lansingerland een veilige gemeente. Gelukkig is er niet of nauwelijks sprake van zware criminaliteit echter er zijn nog steeds teveel woninginbraken en diefstallen uit auto’s.

Bedrijfsterreinen zijn voor onze gemeente essentieel, zeker nu het nog steeds niet geweldig gaat met de woningbouw. Daarom kan de beveiliging o.a. door camerabewaking van de bedrijfsterreinen een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijven zijn om zich hier te komen vestigen. We snappen dan ook niet dat dit bij D’66 nu juist enige weerstand oproept. De tijd van oom agent om op de fiets over een industrieterrein te surveilleren ligt al vele jaren achter ons.

 

Ruimte voor de ander

 

 • Vrijheid voor minderheden

De ChristenUnie heeft met dankbaarheid geconstateerd, toen er in de commissie gediscussieerd werd over de mogelijke locaties voor de stichting Moslims en voor de Gereformeerde Kerk, dat deze discussie in alle waardigheid verliep en er geen ongetogen woord over de lippen kwam. Dat lijkt zo vanzelfsprekend maar sommigen kunnen zich nog wel herinneren dat in 2007 er een partij (Nieuw Rechts) was die als uitgangspunt had dat er geen moskee in Lansingerland gevestigd mocht worden.

 

 • Aandacht voor de kwetsbaren

Nu de overheid steeds meer gaat decentraliseren en het ambtelijk apparaat meer taken krijgt zullen we onze kwetsbare medebewoners niet uit het oog mogen verliezen. De WMO vraagt al heel wat tijd van ons maar dat zal in de toekomst zeker niet verminderen, in tegendeel. U vraagt en de gemeente levert is niet meer aan de orde. Er zal meer en meer maatwerk geleverd moeten worden.

We zijn in dat verband ook blij met de toezegging van de wethouder in de commissie AB om zich te verdiepen in de financiën rond het Accent Avondonderwijs, belangrijk voor een aantal van onze inwoners met een verstandelijke beperking.

 

Dankbaar wonen en leven in Lansingerland.

 

Vanavond eens niet over het Annie M G Schmidtpark maar over een ander park, namelijk het Hoekse Park.

Vrg: College is er al iets bekend of hiervoor subsidie vanuit de stadsregio beschikbaar wordt gesteld.

 

Vers uit de pers, gisteren in de Heraut gelezen, dat de 55.000 inwoner in onze gemeente is komen wonen en wat meldt deze inwoner: “We zien het hier helemaal zitten” en bij het bezoek van onze burgervader: “Zo voel je dat je er direct bij hoort”. Een mooiere aanbeveling voor onze gemeente kun je niet krijgen.

 

Gisteren werd in de kerken weer dankdag gehouden. Danken voor relaties, werk, gezondheid, een huis boven je hoofd, welvaart, noem alles maar op waar je blij van wordt. Je staat er weer even bij stil dat het niet vanzelfsprekend is om die zegen te ontvangen maar dat je het wel van God krijgt. Die zegen wensen wij het college ook in de komende begrotingsperiode weer toe!

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie over de Begroting 2012'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.