Beschermd wonen voor ernstig psychiatrische patiënten

Huis sleutelsdinsdag 25 mei 2021 09:44

In onze gemeente hebben we een aantal inwoners met een psychiatrische ziekte die zo ernstig is dat zij niet meer thuis kunnen wonen. Recent heeft een aantal ouders van jongeren met zo’n heftig ziektebeeld bij de commissie Samenleving aandacht gevraagd voor hun pogingen om een woonvorm dichterbij te vinden.  

Er is wel een geschikte GGZ-aanbieder (Zeeuwse Gronden), maar die beschikt enkel over locaties in Zeeland. De gemeente en 3B-Wonen ondersteunen de aanbesteding van Zeeuwse Gronden om hun goedwerkende concept van wonen plus begeleiding en dagbesteding ook in onze omgeving uit te rollen.

In de commissie werd op deze vragen door onze wethouder gereageerd dat zij onveranderd positief tegenover dit initiatief staat. Hopelijk gaat zo’n vorm van beschermd wonen op korte termijn ook dichter bij Lansingerland opgestart worden.

« Terug