Bij het vertrek van onze wethouder

vrijdag 26 oktober 2012 22:08

Woensdag 24 oktober werd het BING-rapport gepresenteerd. Dit rapport was het sluitstuk van een onderzoek dat op verzoek van Jan den Uil door de gemeenteraad was uitgezet. Daarmee zou, zo was onze verwachting, eindelijk een einde worden gemaakt aan de voortdurende verdachtmakingen en insinuaties die in het afgelopen jaar in de richting van onze wethouder werden geuit door een van de raadsleden. Het rapport is duidelijk. Voor de verdachtmakingen is geen grond. Onze wethouder; Jan den Uil, is niet corrupt, heeft geen vriendjespolitiek bedreven en heeft zijn positie als wethouder niet gebruikt om zichzelf of anderen te bevoordelen.

En toch bleek daarmee de kous niet af.

Want in de conclusies geeft het BING-rapport aan dat er in een enkel geval sprake is van een schijn van belangenverstrengeling. Voor pers en publieke opinie is dat voldoende om dat breed uit te meten en onze wethouder in één adem te noemen met bestuurders waarvan recent bleek dat die zich wel schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking, of die zich niet bleken te houden aan hun belofte van geheimhouding. En daarmee is er naast het niet-schuldig dat uit 60 pagina’s rapportage spreekt, ook een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid die schade doet aan Jan den Uil en aan zijn functioneren als bestuurder van de gemeente Lansingerland.

Voor Jan is dit reden om zijn functie als wethouder neer te leggen. Hij doet dat in de raadsvergadering van 1 november a.s. waarin hij zich ook publiek zal verantwoorden.

Wij respecteren het besluit van Jan om het belang van de gemeente en het aanzien van de politiek zwaarder te laten wegen dan zijn eigen belang. Maar het doet ons zeer dat Jan op deze manier moet vertrekken. Juist omdat Jan een gedreven en betrokken bestuurder was. Een wethouder die geroemd werd om zijn kennis en doortastendheid. Een kundig bestuurder die veel voor de ontwikkeling van onze gemeente heeft betekend, zeker ook in de laatste jaren, waarin de crisis zich in onze Vinex-gemeente in volle omvang laat voelen. Wij verliezen in hem een enthousiast en betrokken ChristenUnie-collega en Lansingerland verliest een ervaren en doelgerichte bestuurder.

De fractie betreurt het dat Jan den Uil op deze wijze afscheid moet nemen van de politiek.

Hoe nu verder? De fractie is inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest. Ook in coalitieverband is gesproken over de situatie die nu is ontstaan. De coalitiepartijen, en ook het college, hebben unaniem aangegeven Jan met spijt te zien vertrekken. De coalitiepartijen hebben met nadruk uitgesproken deze raadsperiode samen met de ChristenUnie te willen vol maken. Ze hebben ons gevraagd een nieuwe ChristenUnie-wethouder voor te dragen.

Wij waarderen het vertrouwen dat de coalitie-partijen in ons uitspreken en ervaren daarin ook een  zegen op ons werk en onze werkwijze. We hebben de fracties toegezegd op zoek te zullen gaan naar een geschikte kandidaat die de portefeuille de resterende 15 maanden, tot aan de verkiezingen van maar 2014 kan overnemen en de lege plaats in het college inneemt.

We mogen met vertrouwen ook de komende periode tegemoet zien. We weten dat we onze weg niet alleen hoeven te lopen. Dat neemt niet weg dat ook wij met vragen zitten en dat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar ons allen, maar in het bijzonder Jan en zijn vrouw Corrie, niet in de koude kleren zijn gaan zitten. We dragen daarom Jan en Corrie in het bijzonder op aan de zorg van onze hemelse Vader en vragen u dat ook te doen.

Lansingerland, 26 oktober 2012

 

Fractie en steunfractie:

André Nieuwlaat, Ankie van Tatenhove, Gerard van der Beek, Kees-Willem Markus, Jaap van Lien, Leny van Leeuwen en Jurjen Dieleman

« Terug

Reacties op 'Bij het vertrek van onze wethouder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.