Raad kiest locatie stadskantoor

DSCN2622zaterdag 28 april 2007 12:46

Raad kiest locatie Stadskantoor
 

De gemeenteraad heeft gekozen voor Wilderszijde als locatie voor het Stadskantoor. Tijdens de behandeling van het voorstel werd duidelijk dat het onderwerp nog geen gelopen race was. De bespreking duurde een paar uur en leverde meerdere amendementen en moties op. Maar uiteindelijk, rond 0.30 uur, bleek dat de architectenselectie kan starten.

 
Locatiekeuze

Met het besluit van 26/27 april is een eerste stap gezet op weg naar de realisatie van één centrale werkplek voor de medewerkers van de gemeente. Een snelle realisatie van het stadskantoor is belangrijk omdat het efficiënter werkt voor zowel ambtenaren als burgers. Onze fractievoorzitter vroeg daar in zijn bijdrage nog aandacht voor. Maar niet alleen daarom is tempo geboden. De gemeentelijke organisatie is nu verspreid over vijf locaties in de verschillende kernen. Bij de verdere groei van de gemeente – de Vinextaakstelling is immers pas in 2015 voltooid - deze huisvesting niet voldoende ruimte bieden voor het aantal medewerkers dat de gemeente dan nodig heeft. Bovendien werkt een tweetal afdelingen vanuit de dependance in Bergschenhoek, die daar maar tot 2009 mag blijven staan.

 

Nadat uit onderzoek vóór de fusie duidelijk werd dat het concentreren van de ambtelijke organisatie op één locatie niet alleen wenselijk is voor de contacten en de onderlinge samenwerking en afstemming, maar ook goedkoper is dan de spreiding over steeds meer locaties, is een verkenning gestart naar een plek waar het stadskantoor gebouwd zou kunnen worden. Van de twee opties die overbleven gaf de Christen Uniefractie steeds de voorkeur aan de locatie in de nieuwe wijk Wilderszijde; aan de Schiebroekseweg/Boterdorpseweg. Gelukkig bleek een meerderheid van de gemeenteraad uiteindelijk ook voorkeur te geven aan deze plek boven de bouw in het beloofde groen van het Landscheidingspark.

 
Exploitatiekosten

In het besluit dat donderdagavond is genomen, zitten geen financiële elementen. Die komen na de zomerperiode aan de orde en pas dan kan er een besluit genomen worden over de daadwerkelijke realisatie van het ‘sobere en doelmatige stadskantoor’. De fractie heeft desondanks donderdag wel aandacht gevraagd voor de financiën. Er moeten straks appels met appels vergeleken worden, stelde André Nieuwlaat in zijn bijdrage. Dat betekent dat de exploitatie van het stadskantoor vergeleken wordt met de exploitatie van de huidige locaties èn de noodzakelijke uitbreiding. Het gaat in de afweging immers niet om de totale investering die nodig is om een stadskantoor te bouwen, maar het gaat om het jaarlijks terugkerende bedrag dat nodig is om de huisvesting te betalen. Zoals je ook bij de aanschaf van een huis niet alleen moet kijken naar de hoogte van de vraagprijs, maar vooral naar het salarisstrookje om te weten of een andere woning te betalen is en of die je meer of minder kost dan je huidige woonplek.

 
Architectenselectie    

Nu het besluit over de locatie is genomen kan de architectenselectie beginnen. Die start met het opstellen van een longlist, waarop zowel gebouwen als architectenbureaus worden opgenomen. Met medewerking van een klankbordgroep vanuit de gemeenteraad zal deze longlist de komende maanden krimpen tot een shortlist die nog slechts een beperkt aantal architectenbureaus vermeldt die geschikt geacht worden voor de bouw van het stadskantoor voor Lansingerland. Vanuit deze selectie zal uiteindelijk één bureau overblijven dat pas echt aan de slag kan als de financiële kaders en het programma van eisen bekend zijn.

« Terug

Reacties op 'Raad kiest locatie stadskantoor'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.