RTHA en de plannen voor een nieuw luchthavenbesluit

RTHA 2.jpgvrijdag 23 december 2022 23:35

Deze maand kwam opnieuw het vliegveld RTHA aan bod in de raad. Er is namelijk een traject ingezet om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit – een complexe bezigheid die al twee jaar in beslag neemt. Als gemeente hebben we geen doorslaggevende stem hierbij maar natuurlijk wel invloed en die willen we ook inzetten. De ChristenUnie heeft veel commentaar op de inhoud van het voorstel. 

Zo vinden we de specifieke aandacht voor geluidshinder terecht maar verre van het enige punt. Geluidshinder is een subjectief gegeven en daar wijst de RTHA heel gretig op. Ook geeft dat ten onrechte ruimte voor het argument van “stillere vliegtuigen”: alsof het opstijgen en landen ook zo stil is.  Dit zal trouwens ten koste gaan van een toename van vliegbewegingen. 

Geluidsbelasting is meer dan geluidshinder en daar wijzen de WHO en ook landelijke bureaus zoals TNO terecht op. Het heeft invloed op stemming, op slaappatroon en op concentratie zoals bij het werk en op school.

Invloed op de luchtkwaliteit is veel geniepiger want het is onzichtbaar en niet voelbaar – maar wel meetbaar. De termen fijnstof en ultrafijnstof klinken lievig maar het gaat om gifdragers die ongehinderd ons lichaam binnenkomen. Longpatiënten hebben daar direct last van maar op de lange duur tast het ook ieders hart en bloedvaten aan. Onze regio is mede door het RTHA een ongezonde plek geworden.

Om deze reden sluit de ChristenUnie aan bij de vaststelling van het college dat het voorstel onder de maat is en het participatietraject daarmee mislukt. Met die inhoud gaat een brief naar het vliegveld, de Provincie en het Ministerie. Het blijft een dossier dat we nauwgezet blijven volgen.

« Terug