Obstakels bij hulpverlening door vrijwilligers

vrijdag 08 juli 2022 13:03

Toen wij signalen hoorden over problemen die vrijwilligers ondervinden bij hun inzet voor asielzoekers (in de Tobias) en voor Oekraïense vluchtelingen (in de Kulck) hebben wij hier in de Raad van 7 juli navraag naar gedaan.

Het bleek te gaan over zaken als een cadeau voor een jarige gekocht hebben maar deze niet mogen bezorgen. Iemand voor een uitje naar een sportactiviteit mee willen nemen maar daarvoor geen toestemming krijgen. Deze en andere voorbeelden maken de frustratie duidelijk en bovendien lijken de regels rondom toegang voor vrijwilligers strenger te zijn geworden.
We stelden in de raadsvergadering vragen zoals de volgende:

  • Zijn de geschetste voorbeelden incidenten of structureel voor het beleid?
  • Is het beleid op de beide locaties inderdaad gewijzigd ten opzichte van de startfase?
  • Welke regels gelden er voor bezoek brengen, cadeaus bezorgen of mensen voor een uitje ophalen?

De burgemeester was verbaasd over het feit dat hierover onrust is ontstaan en hij kon de regels goed toelichten. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat een asielzoeker een COA-registratie gemist heeft door een uitje hetgeen de asielaanvraag bemoeilijkt. Er wordt gewaakt voor mensen die misbruik willen maken van deze mensen in hun kwetsbare positie, zoals rond uitbuiting op het werk of seksueel misbruik. Ook zijn een aantal mensen afhankelijk van psychische en medische zorg en daar moet rekening mee worden gehouden.

Deze uitleg is ronduit plausibel, maar het is daarom extra nodig dat deze informatie ook bekend is bij de vrijwilligers. De burgemeester zegde toe hiervoor te zorgen. Wij hebben de vrijwilligers hard nodig en met het oog op geplande nieuwe opvanglocaties moeten we extra zuinig op hen zijn.

« Terug