Standpunt horeca

Een levendige gemeente heeft verblijfplekken nodig waar mensen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Restaurants, café’s en terassen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Maar levendig betekent ook dat het voor iedereen leefbaar moet blijven. Dus overlast voor de omgeving als gevolg van horeca moet worden voorkomen. Dus meer horeca prima maar zonder meer overlast.