De kracht van artikel 1 van de Grondwet

Jurjen Portret
Door Jurjen Dieleman op 21 december 2020 om 10:00

De kracht van artikel 1 van de Grondwet

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Met dit artikel begint onze Nederlandse Grondwet. Artikel 1 is een belangrijk onderdeel van de Grondwet. Door met dit artikel te beginnen, spreekt de Grondwet krachtig uit dat discriminatie niet thuishoort in onze Nederlandse samenleving. 

Uiteraard geldt dit ook in Lansingerland. Ook in onze gemeente hoort eenieder in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. En helaas moeten we daarbij constateren dat dit lang niet altijd de realiteit is. Ook in Lansingerland worden mensen anders behandeld, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidskleur, een andere geaardheid of een ander geloof hebben. 

In 2019 heeft de gemeenteraad van Lansingerland daarom al besloten dat de tekst van artikel 1 van de Grondwet een plek moest krijgen in het gemeentehuis van Lansingerland. Tijdens de raadsvergadering van 17 december is gesproken over de uitwerking hiervan. Daarbij is besloten dat een aantal ontwerpen zal worden gemaakt van kunst waarin de tekst van artikel 1 van de Grondwet een plek krijgt. In de eerste helft van 2021 zullen deze ontwerpen worden gemaakt, waarna een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht fracties aangevuld met een lid van de Adviesraad Sociaal Domein, een keuze zullen maken voor een ontwerp. De planning is dat hiermee het kunstwerk met artikel 1 van de Grondwet aan het einde van het eerste half jaar van 2021 in het gemeentehuis zal verschijnen. Met dit voorstel is de raad op 18 december unaniem akkoord gegaan. 

Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat de tekst van artikel 1 van de Grondwet een plek zal krijgen in ons gemeentehuis. Daarmee laten we als gemeente duidelijk zien dat discriminatie ook in Lansingerland niet thuishoort. Tegelijkertijd beseffen wij uiteraard dat een kunstwerk met de tekst van artikel 1 nog geen problemen oplost. Het is een mooi symbool, maar geen oplossing voor mensen in onze Lansingerlandse samenleving die gediscrimineerd worden. Daarin hebben we als inwoners van Lansingerland met z’n allen een verantwoordelijkheid. 

Discriminatie hoort nergens een voet aan de grond te kunnen krijgen, dus ook niet in Lansingerland. En bij het oplossen van maatschappelijke problemen is het altijd goed om bij jezelf te beginnen. Laten we daarom ook zelf nadenken op welke manier je een bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van discriminatie. Hoe je een vuist kunt maken tegen vooroordelen en uitsluiting. Hoe je kunt leven uit liefde voor de mensen om je heen, als mensen die God eerst heeft liefgehad. Laten we op die manier allemaal ons steentje bijdragen aan het terugdringen van discriminatie. Want discriminatie hoort in Lansingerland echt niet thuis! 

Jurjen Dieleman