Waardig ouder worden in Lansingerland

ouderenzorg 624x270
Kees-Willem Portret
Door Kees-Willem Markus op 26 februari 2018 om 20:41

Waardig ouder worden in Lansingerland

Waardig ouder worden in Lansingerland. Een thema dat mij de afgelopen periode bezig heeft gehouden. Dit mede naar aanleiding van het landelijke manifest ‘Waardig ouder worden’, dat de ChristenUnie landelijk heeft geïnitieerd samen met andere partijen. Dit landelijke manifest krijgt in verschillende plaatsen opvolging met een plaatselijk manifest, zo ook in Lansingerland.

Kunnen onze senioren in Lansingerland waardig ouder worden? Wat mij betreft moet dat zeker mogelijk zijn. Sterker nog: ik vind dat we dit voor onze ouderen mogelijk moeten maken! Onze ouderen nemen ook in Lansingerlandse samenleving gewoon een volwaardige plaats in. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen. Dat hiervoor veel inzet nodig is, is mij de afgelopen week nog duidelijker geworden. Dit niet alleen vanwege de gesprekken die ik voerde tijdens het ouderendebat maar zeker ook door het gesprek dat Jurjen en ik hadden met twee wijkverpleegkundigen. In deze gesprekken hoor je dat er veel goed gaat, maar dat we zeker niet rustig achterover mogen leunen. Wat in de gesprekken vaak terug komt is de ontlasting van mantelzorgers, huisvesting voor ouderen en eenzaamheid.

We hebben hier de afgelopen jaren al stappen in gezet, maar duidelijk wordt dat we er als Lansingerland nog niet zijn. Veel ouderen willen in Lansingerland blijven omdat hun kinderen, familie en vrienden er ook wonen. Dat dit belangrijk is, zie ik elke keer weer als wij als gezin op bezoek gaan bij Omi van 90 jaar. Ze woont in De Tuinen in Bleiswijk. Ze leeft helemaal op als ze onze kinderen ziet. Dit gun je iedereen. Juist daarom is het van belang om te zorgen voor geschikte woningen in Lansingerland. Dit voor ouderen met veel, maar juist ook voor ouderen met minder zorg. Zeker omdat je hiermee ook eenzaamheid voorkomt.

Mantelzorg is iets wat mij zelf nog niet is overkomen. De inschatting hoe zwaar dit is, is dan ook lastig te maken. Maar je 24 uur per dag, 7 dagen per week in te zetten voor iemand waar je van houdt, moet ongelofelijk zwaar zijn. Want je staat altijd klaar voor je geliefde. Juist daarom is het belangrijk om de mantelzorger te ontlasten. Zij zijn wat mij betreft de meest waardevolle vrijwilligers die we hebben. Vrijwilliger is eigenlijk een verkeerd woord, besef ik mij terwijl ik deze blog schrijf. Mantelzorger doe je namelijk niet vrijwillig, dat ben je gewoon!

Zo zijn er naast wonen en mantelzorg nog veel andere zaken die belangrijk zijn voor onze ouderen. Mijn inzet voor de komende vier jaar is om ons als ChristenUnie hard te maken voor ouderen, voor het ontlasten van mantelzorgers, voor wonen op maat, voor de strijd tegen eenzaamheid en voor beweging voor ouderen. Kortom, een Lansingerland waar ouderen waardig ouder kunnen worden.

Kees-Willem Markus

Voor meer informatie over ons manifest waardig ouder worden zie: https://lansingerland.christenunie.nl/waardigouderworden

Wilt u met ons doorpraten over dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom op ons 70-plus ontbijt! Meer informatie vind u op https://lansingerland.christenunie.nl/70plusontbijt