Betrokken samenleving

Betrokken samenleving

← Terug naar verkiezingsprogramma

Een jonge gemeente

 • Jongerenraad: laat jongeren meepraten en meedenken
 • Extra chillplekken in de drie dorpskernen
 • Jeugdcoaches op school
 • Praktijkondersteuners voor de jeugd bij de huisartsen
 • Onderwijs voor verschillende levensovertuigingen en opvoedingsidealen
 • Schoolgebouwen met groene pleinen en goede ventilatie

Waarin iedereen kan meedoen

 • Voldoende mogelijkheden om Nederlands te leren
 • Hulp bij leren van digitale vaardigheden
 • Sport en cultuur betaalbaar houden; waar nodig financiële ondersteuning
 • Sport voor ouderen en voor mensen met een beperking stimuleren
 • Vrijwilligerswerk stimuleren en waarderen

En die gezond blijft

 • Voorkomen dat inwoners van Lansingerland te makkelijk in een hulptraject terecht komen
 • Inwoners kunnen met vragen over echtscheiding, eenzaamheid terecht bij de gemeente.
 • Buurtouders voor gezinnen die een steuntje kunnen gebruiken
 • Samen met huisartsen in Lansingerland meedoen met Welzijn op Recept
 • Bij het inrichten van woonwijken zijn fietsen, buitenspelen en wandelen het belangrijkste; ook voor mensen in een rolstoel
 • In de parken is er ruimte om te sporten
 • Gezond wonen in een goed geïsoleerd huis
 • Nieuwe voorzieningen om eenzaamheid en andere mentale klachten te herkennen
 • Ouders en opvoeders betrekken bij jeugdhulp
 • Kleinschalige zorg in Lansingerland voor jongeren met een beperking
 • Voorrang voor zorg na huiselijk geweld
 • Jeugd informeren over gezond gedrag in lessen op school en in themaweken
 • Een betaalbare en goede zorgverzekering voor minima
 • Schulden voorkomen, hulp bieden als er toch schulden zijn
 • Woningen en een goede begeleiding voor vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.