Aantrekkelijke woonomgeving

Aantrekkelijke woonomgeving

← Terug naar verkiezingsprogramma

Duurzaamheid op 1

 • in alle wijken is ruimte voor groen en wateropvang
 • een fonds voor huiseigenaren om hun huis te isoleren
 • per wijk overgaan naar andere vormen en minder gebruik van energie
 • alleen windmolens op geschikte locaties; alternatief: zonnepalen op daken van bedrijven
 • minder restafval
 • voorbeeldgedrag van de gemeente bij het verduurzamen
 • eraan meewerken dat de glastuinbouw minder gas kan gebruiken
 • duurzame ondernemers helpen
 • bij het maaien van bermen de vogels, insecten en vlinders beschermen
 • de parken zijn belangrijk voor recreatie en biodiversiteit
 • groene speeltuinen
 • Minder parkeerplaatsen voor woonwijken vlak bij stations en andere OV-knooppunten
 • Plekken aanwijzen voor het parkeren van deelscooters

Groen en leefomgeving

 • Lansingerland dorps en groen houden
 • Onderzoeken of oude bedrijfsterreinen geschikt zijn voor woningbouw
 • Bouw in de Driehoek Noordpolder met goede toegangswegen, in overleg met de omwonenden
 • Woningbouw in Bleizo-West met een goede mix van woningen en een gezonde omgeving
 • De helft van nieuwbouwwoningen moet betaalbaar zijn, ook voor starters
 • Flexwoningen en tiny houses om knelpunten op te lossen
 • Doorstroming van ouderen naar passende appartementen
 • Nieuwe woonvormen voor ouderen
 • Goede huisvesting voor buitenlandse arbeiders
 • Regelingen voor jongeren die een woning willen kopen
 • Duidelijke afspraken met de burgers bij wijziging van een wijk of straat
 • Ieder dorp heeft een eigen sfeer; dat geldt ook voor de buurtschappen Rotte en Kruisweg
 • Groenzoom, Rottemeren en Bergsche Bos blijven groen
 • We zorgen goed voor kunst en erfgoed in Lansingerland

Verkeer

 • Rustpunten langs wandel- en fietsroutes
 • Bewaakte fietsenstallingen en oplaadpunten bij stations en andere OV-knooppunten
 • Maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom
 • De provincie moet de N209 aanpassen voordat de nieuwe A16 klaar is
 • Geen uitbreiding van de luchthaven Rotterdam -The Hague Airport; we steunen eventuele plannen om de luchthaven te sluiten