Kandidaten stellen zich voor

 • 1. Kees-Willem Markus

  Als trotse lijsttrekker mag ik een lijst met enthousiaste mensen aanvoeren. Een lijst van jong en oud, geboren Lansingerlanders en import. Ik ben Kees-Willem Markus en zelf schaar ik mij met mijn 35 jaar nog onder de jongeren. Sinds 1996 woon ik in Bergschenhoek. Ik ben getrouwd met Margrit en samen hebben wij twee prachtige dochters; Sophie en Isabel. Terwijl ik dit schrijf kan elk moment onze derde geboren worden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als risicospecialist bij een ingenieursbureau. Al vanaf de start van de gemeente Lansingerland ben ik betrokken bij de ChristenUnie. Waarom actief in de politiek? Politiek is voor veel mensen saai en een ver van hun bed show. Het tegenovergestelde heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren. Als ChristenUnie fractie hebben we de afgelopen jaren een waardevol Christelijk geluid laten horen en hebben we echt het verschil kunnen maken. Dit op thema’s als asielgerechtigden, omzien naar mensen in armoede, cultuur, duurzaamheid en ook onze natuurgebieden en de biodiversiteit. Juist deze waardevolle inbreng hoop ik de komende jaren weer te geven samen met de hele fractie. Een positief christelijke inbreng waarin we gaan voor datgene wat van waarde is voor Lansingerland. Op deze manier hoop ik, samen met de fractie, ook de komende jaren te streven naar datgene wat Waardevol is voor Lansingerland.

 • 2. Ankie van Tatenhove

  Een kennismaking met nummer twee op de lijst voor de ChristenUnie Lansingerland: Ankie van Tatenhove. Een heel gewone, nuchtere Zeeuwse. Net als heel veel dorpsgenoten heb ik, via wat omzwervingen, in 1995 samen met René gekozen voor Lansingerland – hoewel dat toen nog niet bestond en zelfs de spade voor de Vinex nog de grond in moest. We zijn hier als gezin, met onze drie kinderen, meegegroeid met alle ontwikkelingen. We hebben hier vriendschappen gesloten, kennissen opgedaan en zijn kerkelijk geworteld. Lansingerland is ons thuis geworden. 
  Van huis uit ben ik een beetje eigenwijs en gedreven. Eigenschappen die prima van pas komen in mijn functie als wethouder. Mijn portefeuille is veelzijdig als de samenleving zelf. En het is ontzettend gaaf om te werken aan een gezonde gemeente die trouw blijft aan zijn identiteit en aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Dat zijn basisprincipes voor de ChristenUnie, de partij die bij me past. Daarom wil ik me ook de komende jaren weer vol overtuiging namens deze partij inzetten voor alles wat #waardevol is voor Lansingerland.

  Twitter
 • 3. Jurjen Dieleman

  In dit stukje wil ik mij, als kandidaat nummer drie voor de ChristenUnie in Lansingerland, graag kort voorstellen. Mijn naam is Jurjen Dieleman en ik ben 23 jaar oud. Van oorsprong een Rotterdammer, ben ik op mijn 10e samen met mijn ouders naar Bergschenhoek verhuisd, waar ik tot vorig jaar heb gewoond. Na het afronden van mijn studie politicologie en een master politieke geschiedenis, ben ik verhuisd naar Berkel en Rodenrijs. In deze plaats ben ik ook lid van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), de Bron.
  In het dagelijks leven werk ik als informatiemanager bij een samenwerkingsverband van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Daarnaast ben ik sinds 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Lansingerland. Op zaterdagen ben ik actief als leiding op een waterscoutingvereniging in Rotterdam.
  In de afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe mooi het is om je als raadslid in te kunnen zetten voor de gemeente waarin je woont en de samenleving om je heen. Ik hoop mijn energie en enthousiasme daar ook de komende vier jaar weer voor te mogen gebruiken!

  Twitter
 • 4. Paul Lieverse

  Wie is Paul Lieverse? Sinds 1985 getrouwd met Liesbeth, trotse vader van twee volwassen kinderen: Ingrid, arts en huisarts in opleiding, en Mark, fysiotherapeut.
  Tijdens mijn studie geneeskunde werd ik christen en dat heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Ik ging als arts werken in het buitenland, meewerken in het bestuur van een zendingsorganisatie en van de christelijke artsenvereniging CMF Nederland, spreekbeurten geven over medische ethiek, levenseinde en pijnbehandeling. Ik ben God dankbaar dat Hij mij de energie en gezondheid geeft voor diverse taken in de samenleving.
  Mijn werk in het ziekenhuis (Daniel den Hoedkliniek) en het zien van hoe het zoal goed kan gaan maar ook hoe het soms helemaal fout kan lopen, hebben me verder gevormd. Zo heb ik veel geleerd hoe deskundigheid, bestuurlijk alert zijn én goed organiseren #waardevol zijn voor hulpvragers en niet minder voor mensen die zich ervoor inspannen.
  Ik ben door en door een ChristenUnie-man maar niet eenkennig. Bij bijna elke politieke stroming zie ik aanknopingspunten. Ik ben kritisch en schuw het debat niet, maar zoek graag een gemeenschappelijk belang.

  Twitter
 • 5. Matthijs Lems

  Mijn naam is Matthijs Lems, 32 jaar oud, getrouwd met Annieke en vader van twee zoontjes. We zijn ruim twee jaar geleden verhuisd van Rotterdam naar Bergschenhoek en dus lid van de grote groep nieuwe, frisse Lansingerlanders. 
  Voor mijn werk fiets ik regelmatig de Rotte over naar Rotterdam Alexanderpolder waar ik les geef op de middelbare school GSR in de vakken geschiedenis en maatschappijleer. 
  Wat ik belangrijk vind in mijn werk zijn aandacht, betrouwbaarheid en creativiteit. Dit is voor mij geen abc-tje, maar het zijn wel idealen waar ik in mijn dagelijks handelen graag op reflecteer. 
  - Aandacht om mensen te kennen en ze te begrijpen om te weten wat ze nodig hebben. 
  - Betrouwbaarheid om duidelijkheid te geven door eerlijk en herkenbaar te zijn.
  - Creativiteit om fris te zijn en ieders talenten aan te blijven spreken.
  Dit geldt voor leerlingen op school, maar is volgens mij net zo goed belangrijk voor u en mij als inwoners van Lansingerland. Daarom wil ik graag op deze manier ook u vertegenwoordigen!. 

 • 6. Arjen Hofman

  Mijn naam is Arjen Hofman, ik ben 36 jaar en woon in Berkel en Rodenrijs met mijn vrouw Martine en zoon Simon, rond de verkiezingen verwachten we daar nog een tweede bij! In het dagelijks leven ben ik manager bij Cyclomedia, een bedrijf dat 360-graden foto's maakt. Als christen ben ik actief in de kerk (Wijnstokgemeente, Berkel). Christen ben je echter niet alleen op zondag in de kerk, maar christenen hebben de samenleving ook echt iets te bieden! We kijken naar de wereld door de bril van een God die het goede voor heeft met zijn wereld en zijn mensen. Wat je precies ziet door die bril en hoe dat vertaald moet worden naar de dagelijkse praktijk is niet altijd even duidelijk, zeker niet als het gaat om gemeentelijke politiek. Met beide benen midden in de maatschappij probeert de ChristenUnie Lansingerland hier invulling aan te geven en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

 • 7. Annette Molenaar

  Graag stel ik me voor: Annette Molenaar, geboren van der Beek. 
  Bijna mijn hele leven woon ik al in Bergschenhoek. Begonnen aan de oude hoofdader, de Hoeksekade, nu in een wijk waar vroeger geboerd en getuind werd. Maar nog steeds met veel plezier inwoner van dit dorp. Belangrijk voor het woonplezier is voor mij de onderlinge samenhang, het vormen van een gemeenschap. Met veel verschillende mensen. Ik voel me echt thuis als je op het dorp loopt of fietst en allemaal bekenden tegenkomt. Gemeenschap is ook helpen waar dat nodig en mogelijk is. 
  Door mee te gaan draaien met de CU-fractie wil ik op een andere manier bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van Lansingerland. De onderlinge samenhang stimuleren door goede voorwaarden te scheppen voor vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld sport, kerk en zorginstellingen. Met de gemeente als vangnet voor wie dat nodig heeft. 
  Daarnaast vind ik een groene en vriendelijke woonomgeving heel belangrijk. Laten we zuinig zijn op wat er is aan groen. Met aandacht voor zowel bestaande als nieuwe natuur. Om jong en oud van te laten genieten.

 • 8. Leny van Leeuwen

  Ik ben Leny van Leeuwen-de Gelder, geboren en opgegroeid in Berkel en Rodenrijs als dochter van een bloemenkweker. Na ons trouwen zijn wij in Berkel blijven wonen. Ons huwelijk is gezegend met 7 kinderen en inmiddels 13 kleinkinderen.
  Ik heb vele jaren in het onderwijs gewerkt en nu val ik af en toe nog in en geef thuis bijles. Verder doe ik vrijwilligerswerk, onder andere voor de actie schoenmaatje van Edukans, voor Homestart, voor de Bijbelstudieclub en voor de ChristenUnie.
  Tijdens de ledenvergadering heb ik mijn lidmaatschap van de schaduwfractie kort samengevat: in de politiek kom je alle aspecten van de samenleving tegen. Voor mij belangrijke trefwoorden: onderwijs, ruimte, verkeer en vervoer, milieu, vluchtelingen, buitenruimte, spelen en bewegen, gebouwen, historie,sporten, regelgeving, financiën, ouderen en jongeren. Het blijft boeiend om daarover na te denken en op te pakken wat er zo al in de samenleving leeft.
  Heel waardevol vind ik dat we als fractie de Bijbel hebben als inspiratiebron. Ik hoop dat ik de kracht en de gezondheid krijg om dit werk opnieuw 4 jaar te doen. 

 • 9. Jaap van Lien

  Elke raadsfractie heeft vanzelfsprekend een jongste en een oudste fractielid. Van mezelf kan ik zeggen dat ik met afstand het oudste lid ben. Voor alle duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat je dan ook het wijste lid bent! Ik ben  alleen maar adviserend aanwezig als steunfractielid. Dat dan vooral met veel belangstelling voor een sector in Lansingerland die echt aandacht nodig heeft en waar ik ook in een andere setting nauw bij betrokken ben namelijk het ruimtelijke beleid. We zijn een gemeente met gelukkig heel veel groen en water. Hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Dat blijft een moeilijke opgave! Ik heb regelmatig contact met ambtenaren en wethouders van de gemeente juist over dat onderdeel van het gemeentelijke beleid. Lansingerland pretendeert een groene oase te zijn in een sterk verstedelijkte omgeving, een Parkstad. Dat vraagt om een beleid dat o.a. gericht is op versterking van de biodiversiteit, m.a.w. de veelkleurigheid van Gods schepping. Daar wil ik me graag voor inzetten!   

 • 10. Lenneke Maasland 

  Mijn naam is Lenneke Maasland, geboren en getogen in Bergschenhoek, waar ik nog steeds thuis ben. De kerk heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik leerde mezelf, mijn vrienden en mijn Vader kennen. Dit geldt nog steeds, maar steeds meer werd de kerk ook een plek van mogelijkheden, waar ik mijn talenten en die van anderen ontdekte en leerde te gebruiken. Een plek waar ik mijn steentje bij kan dragen, voor de mensen, en voor de Vader. Als bestuurskunde student zocht en zoek ik nog steeds naar nieuwe kansen en uitdagingen. Als lid van de jeugddienstcommissie en tienerleiding leer ik mijn passie voor mensen en aanpakken en organiseren te combineren. Ik geloof dat we als christenen de taak en de kans hebben om impact te maken. Tijdens mijn bachelorstage bij de ChristenUnie-SGP in Rotterdam zag ik hoe zelfs de kleinste kansen gegrepen werden om grote invloed te hebben op de stad. Ik zag de impact van een kleine partij die met grote passie voor de stad, voor Zijn stad, aan het werk was (en nog steeds is). En zo begon het, ik was politiek besmet met het CU-virus. Vlak na mijn stage rolde ik langzaam de ChristenUnie Lansingerland binnen. Sinds november mag ik fractiesecretaris zijn en maak ik deel uit van het campagneteam, mooie manieren om de eerste stappen te zetten en met mijn 21 jaar levenservaring bij te dragen aan het werk van de partij. Mijn handen jeuken, ik kijk er ontzettend naar uit om met ons mooie team aan de slag te gaan voor een waardevol Lansingerland.