Ik regel het zelf wel

Het einde van de verzorgingsstaat...

De samenleving is veranderd. Burgers zijn kritischer, mondiger en selectiever. Zeker wanneer het gaat om hun eigen woonomgeving of leefomstandigheden. Inwoners maken zelf keuzes en willen meepraten over ontwikkelingen die hen raken. Dat vraagt een andere afstemming tussen overheid en samenleving. De ChristenUnie kiest voor:

Meer ruimte en verantwoordelijkheid in de samenleving
• Doorontwikkeling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
• Inwoners betrekken bij besluitvorming raad, door een verandering van de vergaderstructuur
van de gemeenteraad
• Blijvende inzet van creatieve denkers
Handhaven van de afgesproken regels
Deregulering daar waar het kan
• Samenwerken aan een veilige leefomgeving, met minder inbraken
Politiebureau dagelijks geopend voor publiek
• Stimuleren van buurtpreventie
Omzien naar elkaar