Vroeger was alles beter

Is dat zo?

Onze dorpen zijn niet ontworpen, maar gegroeid. Dat is zichtbaar in onze bebouwing en merkbaar in onze samenleving. We hechten belang aan onze identiteit en zetten ons in voor  behoud van karakteristieke panden, beschermde dorpsgezichten en waardevol groen. We vinden dat dit niet zomaar mag worden ingeruild voor anonieme nieuwbouw.

Alles heeft een prijs, maar sommige dingen zijn onbetaalbaar. Daarom gaan wij voor:

• Inventarisatie van waardevolle dorpsgezichten, bebouwing en natuur
• Voortzetten dorpse sfeer met afwisselende bebouwing in de nieuwbouwwijken
Ontmoetingsruimte in de dorpskernen (zoals de Koepel, de Smitshoek en de Leeuwerik)
Groen in de woonwijken
Recreatiemogelijkheden in onze gemeente zoals in het Annie MG Schmidtpark
• Passende huisvesting voor ouderen
• Eigentijdse bibliotheek
Levendige kernen met kleine zelfstandigen
Politiebureau dagelijks geopend voor publiek
Betaalbare voorzieningen
• Stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk
• Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving