Gemeenteraadsvergadering

21 dec 20 00

20:00 Gemeenteraadsvergadering

Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen worden de besluiten genomen en eventueel laatste dingen gewijzigd. Het politieke debat over deze onderwerpen vindt daarvoor al plaats in de verschillende commissievergaderingen, die maandelijks plaatsvinden.

« Terug