Wie zorgt er voor haar toekomst?

Haar ouders natuurlijk...

Want ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij dragen zorg voor een veilige en vertrouwde plek waar hun kinderen opgroeien en de wereld ontdekken. Maar zij staan daarin niet alleen. Want wij geloven in een samenleving waarin mensen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven, maar zich ook verbonden weten met anderen en deel uitmaken van gemeenschappen. Sterke gezinnen en relaties zijn voor ons de belangrijkste bouwstenen van een zorgzame en veilige omgeving. Wat vinden wij belangrijk?

Diversiteit in primair en secundair onderwijs
Speel- en spelmogelijkheden in de woonwijken
• Een consultatiebureau in elke kern
• Betaalbare cultuur- en sportvoorzieningen
• Een eigentijdse bibliotheek
Geen (maatschappelijke) coffeeshop
• Stimuleren van buurtpreventie
• Een veilige woonomgeving
• Openhouden van het zwembad
• Behoud van jeugd- en jongerenwerk