Geloven in de toekomst

Ons antwoord op de crisis

Wij willen een sterke samenleving. Een prettige leefomgeving, waar jong en oud zich thuis voelt en veilig is. Waar inwoners niet alleen gericht zijn op zichzelf, maar ook verbonden zijn met elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. En de ChristenUnie werkt aan een financieel en sociaal gezonde gemeente, die tegen een stootje kan. Een gemeente die de problemen niet doorschuift, maar haalbare en betaalbare plannen maakt voor nu en voor de toekomst. De rekening mag nu niet bij de kwetsbaren worden gelegd en straks niet bij onze kinderen! Daarom pleiten wij voor:

Bezuinigen op en heroverwegen van gemeentelijke taken
• Leeg land gebruiken voor tijdelijke natuur, zoals bij Wilderszijde
• Waarderen en stimuleren van de zondagsrust in onze kernen
Gevarieerde woningbouw in nieuwbouwwijken
• Verkoop van gemeentelijk vastgoed
• Ontwikkeling van aantrekkelijke bedrijventerreinen
• Profilering als glastuinbouwregio
Uitgavenpatroon in pas laten lopen met de inkomsten
• Geen aankoop nieuwe gronden
Ondernemers zien als partners
Uitbesteden wat door anderen gedaan kan worden
Betaalbare voorzieningen